Zadzwoń do nas

Milówka

 Sołectwo Milówka:

Powierzchnia: 2605 ha

Ilość mieszkańców: 4419 (stan na 09.03.2021r.)

Sołtys: Sławomir Salamon 

Milówka powstała prawdopodobnie w drugiej połowie XV w. jako osada w pobliżu traktu wiodącego z Krakowa i Wieliczki na Węgry. Andrzej Komoniecki w "Dziejopisie Żywieckim" podaje pochodzenie nazwy miejscowości: „(...) od miłego łowu, od którego miejsca w lasy mila łowni było, gdy panowie przedtym będący tam jeżdżali, także od rzeki  nazwanej Milówka, która płynie od hal Suchej i od Prusowa”[1]. Pierwotna nazwa brzmiała „Mylowy”, co oznaczałoby „miłe łowy”, jednak po przekształceniach językowych utrwaliła się obecna nazwa – Milówka.

Herbem Milówki jest serce przebite dwoma strzałami. Legenda głosi, że niegdyś w gęste lasy porastające okolicę przyjechała królowa Anna Jagiellonka. Jeden z towarzyszących jej dworzan, chłopak o imieniu Miłosław, nieszczęśliwie się zakochał, a wspomnienie tragicznej miłości odzwierciedla herb.

Do rozpoznawania miejscowości przyczynili się bracia Golcowie – niegdyś grający w Orkiestrze Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej, dziś znani w całej Polsce bliźniacy. W 1998 roku założyli zespół pod nazwą „Golec u Orkiestra”, a ich piosenki do tej pory cieszą się ogromną popularnością, jak np.: „Do Milówki wróć”. Walory Milówki zostały docenione w 1999 r. kiedy to została laureatem konkursu „Złota Miejscowość Radia Katowice”. Wydarzenie to przyczyniło się do tego, że miejsce to zaczęło cieszyć się coraz większą popularnością wśród turystów.

Niewątpliwym atutem miejscowości są wciąż żywe, pielęgnowane i przekazywane z pokolenia na pokolenie bogate tradycje. O wartościach miejscowości niezaprzeczalnie świadczy również fakt, iż w roku 1999 została ona laureatem konkursu na „Złotą Miejscowość” organizowanego przez Radio Katowice.

Na terenie miejscowości znajdują się:

- siedziba Urzędu Gminy i podległych jednostek (GOPS, GZGK, GOK)

- Kościół Parafialny pw. Wniebowzięcia NMP  

- Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika 

- Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych 

- Publiczne Przedszkole 

- Muzeum "Stara Chałupa"

- Kaplica pw. Św. Antoniego 

- Cmentarz Żydowski 

- "Krzyż Grunwaldu" na Cumowej Grapie

- Pomnik Walczącym o Niepodległość 

- Kaplica pw. Marii Magdaleny na cmentarzu 

- Zabytkowa remiza 

- Ochotnicza Straż Pożarna 

 

[1] A. Komoniecki: Chronografia albo dziejopis żywiecki. Żywiec 1987, s.14.

 

 

 

Narzędzia dostępności