Zadzwoń do nas

Wójt Gminy

Krzysztof Kamiński


Referat Organizacyjny - Kancelaria Wójta

Patrycja Wędzel

 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii  

Pełnomocnik

Patrycja Wędzel


Przewodniczący Rady Gminy Milówka

Dariusz Kocierz


Sekretarz Gminy

Krzysztof Białożyt


Skarbnik Gminy

Andrzej Grzegorzek


Referat Finansów i Podatków

Kierownik – Stanisława Kochutek


Referat Finansów i Podatków – Wymiar Podatków

Barbara Ferfecka


Referat Finansów i Podatków – Kasa Urzędu

Urszula Wróbel


Referat Finansów i Podatków – Księgowość Podatkowa

Lucyna Podraza, Katarzyna Gaweł - Łoboziak


Referat Finansów i Podatków – Księgowość Finansowa

Maria Węglarz, Anna Kwiatkowska


Urząd Stanu Cywilnego 

Kierownik – Krystyna Pala


Ewidencja Ludności, Dowody Osobiste oraz Współpraca z Organizacjami Pozarządowymi

Joanna Kohut, Agnieszka Witos

Dorota Tomska


Referat Organizacyjny - Kancelaria Ogólna

Katarzyna Białoń


Referat Organizacyjny - Ewidencja Działalności Gospodarczej

Magdalena Worek


Referat Organizacyjny - Kadry

Magdalena Ohnesorge


Referat Organizacyjny - Biuro Obsługi Rady Gminy

Anna Maśka

Elżbieta Motyka


Referat Organizacyjny - Obrona Cywilna, Zarządzanie Kryzysowe

Paweł Bury


Referat Inwestycji i Rozwoju Gminy - Zamówienia publiczne

 Patrycja Bogdał


Referat Inwestycji i Rozwoju Gminy - Inwestycje

Kierownik - Agnieszka Wróbel


Referat Inwestycji i Rozwoju Gminy - Plan Zagospodarowania Przestrzennego

Andrzej Zarzecki


Referat Inwestycji i Rozwoju Gminy - Ochrona Środowiska, Rolnictwo, Leśnictwo

Edyta Bryja


Referat Inwestycji i Rozwoju Gminy – Inwestycje liniowe

Mikołaj Kubica


Referat Inwestycji i Rozwoju Gminy – Oświetlenie uliczne i energetyka

Barbara Motyka

 • II piętro, pokój nr 18                                                                                                                                                                     
 • tel. 33 3990500, wew.17                                                                                                                                                         
 • e-mail: oswietlenie@milowka.com.pl

Referat Inwestycji i Rozwoju Gminy - Fundusze Zewnętrzne

Bartłomiej Majiczek

 • II piętro, pokój nr 17                                                                                                                                                                     
 • tel. 33 3990500, wew.40                                                                                                                                                          
 • e-mail: fundusze@milowka.com.pl

Referat Inwestycji i Rozwoju Gminy - Gospodarka Nieruchomościami

Dawid Kubaszczyk


Referat Inwestycji i Rozwoju Gminy - Drogi i mosty

Łukasz Sikora


Referat Oświaty - Sprawy administracyjne

Kierownik - Lucyna Grzegorzek


Referat Oświaty - Księgowość

Główny Księgowy - Irma Nedwidek

Małgorzata Porzycka

Paulina Kwiatkowska

 • II piętro, pokój nr 14                                                                                                                                                                    
 • tel. 33 3990500, wew.24                                                                                                                                                   
 • e-mail: rso.ksiegowosc@milowka.com.pl 

Elzbieta Dziadowicz

 • II piętro, pokój nr 14                                                                                                                                                                    
 • tel. 33 3990500, wew.24                                                                                                                                                    
 • e-mail: rso.ksiegowosc@milowka.com.pl 

Renata Drożdż


Specjalista do spraw sportu, promocji i turystyki

Dawid Bukowczan

 

Narzędzia dostępności