Zadzwoń do nas

Konsultacje GPPiRPAoPN na 2024 rok

Wójt Gminy Milówka informuję, że od 2 listopada 2023 r. do 9 listopada 2023 r. będą odbywać się konsultacje projektu uchwały Rady Gminy Milowka w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemow Alkoholowych w Gminie Milowka na 2024 rok. Podmiotami uprawnionymi do udziału w konsultacjach są organizacje pozarządowe, podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których terytorialny zakres działania obejmuje obszar Gminy Milówka. Konsultacje odbędą się w formie składania pisemnych opinii lub uwag na formularzu konsultacjiw nieprzekraczalnym terminie do dnia 9 listopada 2023 r.:

  1. drogą pocztową na adres: Urząd Gminy Milowka ul. Jana Kazimierza 123,
    34 - 360 Milowka,
  2. drogą elektroniczną na adres: p.wedzel@milowka.com.pl,
  3. bezpośrednio w Urzędzie Gminy codziennie od poniedziałku do piątku
    w godzinach od 7:30 do 15:30.

Projekt uchwały stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia, będzie on również dostępny do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy, biuro nr 7.

 

Link do pobrania plików:

http://www.bip.milowka.com.pl/6555/dokument/15661

Narzędzia dostępności