Zadzwoń do nas

Milikov

Porozumienie o współpracy pomiędzy Milówką i Milikovem podpisane zostało w dniu 6 grudnia 2004 r. Współpraca obejmuje wymianę w dziedzinie rozwiązywania problemów lokalnych przez samorządy, szkolnictwa podstawowego, wychowania, służby zdrowia, spraw socjalnych, oraz kultury i sportu.

www.obecmilikov.cz

Milikov to miejscowość i gmina wypoczynkowa leżąca u stóp góry Kozubowa, na zachód od Jabłonkowa pomiędzy miejscowościami Bocanovice, Košařiska i Návsi. Miejscowość składa się z dwóch części: Dedina i Pasek. Prawie 1/3 powierzchni gminy zajmują lasy. Jej powstanie związane jest z pierwszą falą kolonizacji wołoskiej na Ziemi Jabłonkowskiej w pocz. XVIw. Milikov był w przeszłości typową wsią rolniczą. Ponieważ ziemia była tutaj nieurodzajna wielu mieszkańców wyjechało za chlebem do USA lub Kanady. Część mieszkańców pracowała w hutach Trynieckich. Obecnie wieś zamieszkuje ok.1300 mieszkańców. Milikov ma swojego rzeźbiarza ludowego Pawła Martynka, który rozsławia wieś na świecie. Jego prace - loski (palice) zdobione stanowiły prezent m.in. dla Prezydentów Vaclava Havla i Lecha Wałęsy.

Wieś stanowi punkt wyjściowy na Kozubowi (981 m n.p.m). Przez Milików przebiegają trasy rowerowe – szlak hutniczy i Greenways (Etap A1).

Narzędzia dostępności