Zadzwoń do nas

Budowa stacji bazowej telefonii PLAY w Milówce

Starosta Żywiecki zawiadamia, że na wniosek P4 Sp. z o. o., ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa z dnia 28.12.2023r. (data wpływu), zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii PLAY nr ZYW7114C wraz z kablową linią zasilającą, kanalizacją kablową oraz powierzchnią reklamową w miejscowości Milówka, na działce nr ewid. 896.

W terminie 30 dni od daty publikacji w biuletynie informacji publicznej urzędu osoby zainteresowane mogą zapoznać się z przedłożoną przez Inwestora dokumentacją oraz zgłaszać uwagi i wnioski w Wydziale Budownictwa Starostwa Powiatowego w Żywcu, ul. Krasińskiego 13, parter pokój nr 12b w aktualnych godzinach pracy urzędu.

Wizytę należy uzgodnić telefonicznie pod numerem telefonu: 33 8605038.
Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 30 dni od dnia podania do publicznej wiadomości (tj. od dnia 25.01.2024r. do 23.02.2024r.).

Narzędzia dostępności