Zadzwoń do nas

Stowarzyszenie Aglomeracja Beskidzka zrealizowało zadanie publiczne pn. Program Sieciowych Produktów Turystycznych Żywiecczyzny na obszarze oddziaływania marki turystycznej BESKIDY dofinansowane ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz przy wkładzie finansowym wszystkich jednostek samorządu terytorialnego powiatu żywieckiego.

Dokument powstał na podstawie inwentaryzacji zasobów i potencjału turystycznego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego Starostwa Powiatowego w Żywcu oraz 15 gmin powiatu żywieckiego, analizy dokumentów i źródeł zastanych dotyczących dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego oraz potencjału i walorów turystycznych na analizowanym terenie. Wykorzystane zostały wyniki badań popytowych rynku turystycznego, przeprowadzonych wśród mieszkańców powiatu żywieckiego oraz turystów oraz materiał wypracowany w trakcie warsztatów diagnostycznych adresowanych do przedsiębiorstw turystycznych i około turystycznych, jednostek samorządu terytorialnego oraz organizacji pozarządowych.

PLIK

 

 

Zadanie publiczne pn. „Opracowanie Programu Sieciowych Produktów Turystycznych Żywiecczyzny na obszarze oddziaływania marki turystycznej BESKIDY” dofinansowano ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki zgodnie z zawartą umową nr 2023/0016/2250/UDOT/DT/BP z dnia 25 maja 2023 r.

Narzędzia dostępności