Zadzwoń do nas

ZAPROSZENIE NA SPOTKANIE INFORMACYJNE

Szanowni Państwo,

W związku z realizacją przez konsorcjum firm Arcadis sp. z o.o. (lider)/ Infra – Centrum Doradztwa sp. z o.o./ Instytut Kolejnictwa, projektu pn. Opracowanie studium wykonalności dla zadania „Prace na linii kolejowej nr 139 na odcinku Czechowice Dziedzice – Bielsko Biała – Żywiec – granica Państwa", zapraszamy Państwa na spotkanie informacyjne.

Przedmiotowy projekt obejmuje linię kolejowej nr 139 pomiędzy stacją Czechowice-Dziedzice a granicą polsko-słowacką w rejonie stacji Zwardoń. Projekt jest realizowany na zlecenie zarządcy infrastruktury kolejowej, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Spotkanie ma na celu przedstawienie Państwu wybranego wariantu inwestycyjnego, a w tym planowanego zakresu inwestycji, który został opracowany w oparciu o dane zebrane w trzech turach konsultacji społecznych, prace koncepcyjne projektantów branżowych oraz uzgodnienia z wybranymi podmiotami zewnętrznymi. Na spotkaniu zostaną przedstawione podstawowe dane o projekcie, a następnie zostanie zaprezentowany plan zagospodarowania terenu na obszarze Gminy Milówka.

Spotkanie informacyjne odbędzie się 20 października 2023 roku o godzinie 15:00 w budynku Starej Remizy, która znajduje się za Urzędem Gminy w Milówce. W przypadku braku możliwości uczestniczenia stacjonarnie, zapraszamy do udziału w spotkaniu w formie wideokonferencji online przy wykorzystaniu oprogramowania Microsoft Teams.

 

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu online prosimy o przekazanie swojego zgłoszenia na adres konsultacje.lk139@infracd.pl do dn. 19 października br.

 

 

Narzędzia dostępności