Zadzwoń do nas

Stowarzyszenie Aglomeracja Beskidzka zwraca się z prośbą do mieszkańców Gminy Milówka o wypełnienie anonimowej ankiety znajdującej się pod niżej załączonym linkiem.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfcgYYpfpGG83cMZzLgBpmYQ3hoLub54LAg60y_gjFWfk6mwQ/viewform?usp=pp_url

Celem przeprowadzenia badania ankietowego jest uzyskanie opinii mieszkańców powiatu żywieckiego, co do jego oryginalności i unikatowości w kontekście szeroko rozumianej turystyki

Zebrane wyniki posłużą do:  „ Opracowania Programu Sieciowych Produktów Turystycznych Żywiecczyzny na obszarze oddziaływania marki turystycznej BESKIDY” DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW Ministerstwa Sportu i Turystyki zgodnie z zawartą umową nr 2023/0016/2250/UDOT/DT/BP  z dnia 25 maja 2023 r.

 

Dziękujemy za udział w badaniu.

 

Zadanie publiczne pn. „Opracowanie Programu Sieciowych Produktów Turystycznych Żywiecczyzny na obszarze oddziaływania marki turystycznej BESKIDY” dofinansowano ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki zgodnie z zawartą umową nr 2023/0016/2250/UDOT/DT/BP
z dnia 25 maja 2023 r.

Narzędzia dostępności