Urząd Gminy Milówka
http://milowka.pl/urzad/struktura_organizacyjna.html
Drukuj grafikę : tak / nie

Struktura organizacyjna Urzędu Gminy Milówka

Wójt Gminy

Robert Piętka

Przewodniczący Rady Gminy Milówka

Krzysztof Kamiński

Sekretarz Gminy

Zbigniew Indyk

Skarbnik Gminy

Andrzej Grzegorzek

Referat Finansów i Podatków

Kierownik – Maria Węglarz

Referat Finansów i Podatków – Wymiar Podatków

Irena Fiedor

Referat Finansów i Podatków – Kasa Urzędu

Urszula Wróbel

Referat Finansów i Podatków – Księgowość Podatkowa

Lucyna Podraza, Katarzyna Gaweł - Łoboziak

Referat Finansów i Podatków – Księgowość Finansowa

Stanisława Kochutek, Anna Kwiatkowska

Urząd Stanu Cywilnego oraz Współpraca z Organizacjami Pozarządowymi

Kierownik – Krystyna Pala

Urząd Stanu Cywilnego - Ewidencja Ludności, Dowody Osobiste

Agnieszka Witos

Dorota Tomska

Referat Organizacyjny - Kancelaria Ogólna

Anna Żyrek

Referat Organizacyjny - Ewidencja Działalności Gospodarczej

Magdalena Worek

Referat Organizacyjny - Sekretariat Wójta

Patrycja Wędzel

Referat Organizacyjny - Kadry

Magdalena Ohnesorge

Referat Organizacyjny - Biuro Obsługi Rady Gminy

Anna Maśka

Referat Organizacyjny - Obrona Cywilna, Zarządzanie Kryzysowe

Paweł Bury

Referat Inwestycji i Rozwoju Gminy - Zamówienia publiczne

 Alicja Zaworonek

Referat Inwestycji i Rozwoju Gminy - Inwestycje

Kierownik - Agnieszka Wróbel

Referat Inwestycji i Rozwoju Gminy - Plan Zagospodarowania Przestrzennego

Andrzej Zarzecki

Referat Inwestycji i Rozwoju Gminy - Ochrona Środowiska, Rolnictwo, Leśnictwo

Dawid Kubaszczyk

Referat Inwestycji i Rozwoju Gminy – Inwestycje liniowe

Rafał Kąkol

 

Referat Inwestycji i Rozwoju Gminy – Oświetlenie uliczne i energetyka

Barbara Motyka

  • II piętro, pokój nr 18                                                                                                                                                                      tel. 33 863 71 90, wew.17                                                                                                                                                          e-mail: oswietlenie@milowka.com.pl
 

Referat Inwestycji i Rozwoju Gminy - Fundusze Zewnętrzne

Bartłomiej Majiczek

Referat Inwestycji i Rozwoju Gminy - Gospodarka Nieruchomościami

Łukasz Sikora

Referat Oświaty - Sprawy administracyjne

Lucyna Grzegorzek

Referat Oświaty - Księgowość

Kierownik - Irma Nedwidek

Małgorzata Porzycka

Renata Drożdż

Paulina Kwiatkowska

 
 

Specjalista do spraw sportu, promocji i turystyki

Dawid Bukowczan