BIP Milówka

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt  i  1
  • Przejdź do treści strony: Alt i 2
  • Mapa Witryny: Alt i 3
  • Wyszukiwarka: Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Xg2wyBdB-WVJL3cwsvTdrwMIpBkfxtA0rdpr6zUpdEk

F5FOzv3eVXbqXbs_7kmRq9zuL1d8hHuab3pyc38Jra0

WfJYKUi0fHvcUxmD7vBqtY5kVi9YOc5jR5znt_LSrt4

BlXrhJAf1vC6LexyMTxGPtpcKprE1R-mHbjVgsqWM_s

YN0iAoXhm6VHmd7IjDAhJmYJyu9AsmlE7vO2t3nxCuY

Ankieta

Jak oceniasz NOWĄ stronę www Urzędu Gminy Milówka?

Wyniki
Strona główna / Urząd / Ogłoszenia

Ogłoszenia

Trening sprawności syren alarnowych 2014-07-31, Czwartek

Trening sprawności syren alarnowych

Zmiana uchwały w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu żywieckiego na rok 2014 2014-07-15, Wtorek

Zmiana uchwały w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu żywieckiego na rok 2014

Bezpieczne wakacje 2014 2014-07-03, Czwartek

Bezpieczne wakacje 2014

Nowa Ustawa o zbiórkach publicznych 2014-06-27, Piątek

Nowa Ustawa o zbiórkach publicznych

Regulamin kontroli i rozliczania dotacji w roku 2014 2014-06-04, Środa

Regulamin kontroli i rozliczania dotacji w roku 2014

Prognoza pogody dla woj. śląskiego 2014-05-16, Piątek

Prognoza pogody dla woj. śląskiego

OGŁOSZENIE 2014-05-16, Piątek

Przerwa w dostawie wody

Obwieszczenie 2014-05-13, Wtorek

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju

Sprawozdanie 2014-04-25, Piątek

Sprawozdanie z realizacji "Programu współpracy Gminy Milówka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w ar. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013".

Budowa sieci wod-kan - przerwa świąteczna 2014-04-18, Piątek

Budowa sieci wod-kan - przerwa świąteczna

BlxR7AsNi9byEfQYFKmB-Ahiu21sy1qJSdRX9JLPwLs

YAoaK8xCRh1rnwmJJAY6BBcBIt_ZmQgFyx1JEvv78GM

u7hIjxvlKC8rfkBHoIyHXmQw03nXAJ1M-2HIwtFHBCk

Uysrq2rC3f23rAlRw0uVvHNgA5WwM8CbN0EUrXwgI90

zHFpoEtqSpIescuVh1KQwKb3_efN_Fcenjs6k-hYle0

7dsTFX1AARW3PUx-P0vDpx12AafSwVAjtC_fS7l67uE

giJ0Y5zxDBDffUJmcQaY04tH0h4xmRgEkY5aiz-aD8s

wyhY5H8uRPpbBl7EIRyptUcawO_A74BItiVuAVfTNcg

wy8qObKw4R3fqNaZgkbIVifdf-GwndqRO_lYPb4MjE0

_ztid-syqaVj_L6JZqufh3vVlgPeqYjUyw8XG76HqHw

Newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać najnowsze informacje dotyczące naszego serwisu, to dopisz adres e-mail do newslettera

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 pt. „Podbeskidzka Wyspa Jakości – profesjonale zarządzanie JST”, nr projektu POKL.05.02.01-00-060/12