BIP Milówka

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt  i  1
  • Przejdź do treści strony: Alt i 2
  • Mapa Witryny: Alt i 3
  • Wyszukiwarka: Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Xg2wyBdB-WVJL3cwsvTdrwMIpBkfxtA0rdpr6zUpdEk

F5FOzv3eVXbqXbs_7kmRq9zuL1d8hHuab3pyc38Jra0

WfJYKUi0fHvcUxmD7vBqtY5kVi9YOc5jR5znt_LSrt4

BlXrhJAf1vC6LexyMTxGPtpcKprE1R-mHbjVgsqWM_s

YN0iAoXhm6VHmd7IjDAhJmYJyu9AsmlE7vO2t3nxCuY

Ankieta

Jak oceniasz NOWĄ stronę www Urzędu Gminy Milówka?

Wyniki
Strona główna / Urząd / Ogłoszenia

Ogłoszenia

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu 2016-12-19, Poniedziałek

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

Powiadomienie o jakości powietrza w woj. śląskim 2016-12-16, Piątek

Wystąpiły przekroczenia wartości dopuszczalnych średnich stężeń 24-godzinnych pyłu zawieszonego PM10

Powiadomienie o jakości powietrza w woj. śląskim 2016-12-08, Czwartek

Przekroczenie wartości dopuszczalnych średnich stężeń 24-godzinnych pyłu zawieszonego PM10

Powiadomienie o jakości powietrza w woj. śląskim 2016-12-07, Środa

Przekroczenie wartości dopuszczalnych średnich stężeń 24-godzinnych pyłu zawieszonego PM10

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 102: silny wiatr 2016-12-01, Czwartek

Prognozuje się wystąpienie od godz. 20:00 dnia 01.12.2016 r. do godz. 11:00 dnia 02.12.2016 r. silnego wiatru o średniej prędkości od 40 km/h do 50 km/h, z porywami do 90 km/h

Kampania "Kochasz dzieci - nie pal śmieci" 2016-11-29, Wtorek

Kampania "Kochasz dzieci - nie pal śmieci"

Program współpracy Gminy Milówka z Organizacjami Pozarządowymi 2017 2016-11-25, Piątek

w sprawie przyjęcia ,,Programu współpracy Gminy Milówka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w ań. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok2017"

Ogłoszenie o I-szych przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Milówka w 2016 r. 2016-11-18, Piątek

Ogłoszenie o I-szych przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Milówka w 2016 r.

Powiadomienie o jakości powietrza w woj. śląskim 2016-11-17, Czwartek

Przekroczenie wartości dopuszczalnych średnich stężeń 24-godzinnych pyłu zawieszonego PM10

Konkurs Flumaniak 2016 2016-09-06, Wtorek

Konkurs Flumaniak 2016

BlxR7AsNi9byEfQYFKmB-Ahiu21sy1qJSdRX9JLPwLs

YAoaK8xCRh1rnwmJJAY6BBcBIt_ZmQgFyx1JEvv78GM

u7hIjxvlKC8rfkBHoIyHXmQw03nXAJ1M-2HIwtFHBCk

Uysrq2rC3f23rAlRw0uVvHNgA5WwM8CbN0EUrXwgI90

zHFpoEtqSpIescuVh1KQwKb3_efN_Fcenjs6k-hYle0

7dsTFX1AARW3PUx-P0vDpx12AafSwVAjtC_fS7l67uE

giJ0Y5zxDBDffUJmcQaY04tH0h4xmRgEkY5aiz-aD8s

wyhY5H8uRPpbBl7EIRyptUcawO_A74BItiVuAVfTNcg

wy8qObKw4R3fqNaZgkbIVifdf-GwndqRO_lYPb4MjE0

_ztid-syqaVj_L6JZqufh3vVlgPeqYjUyw8XG76HqHw

Newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać najnowsze informacje dotyczące naszego serwisu, to dopisz adres e-mail do newslettera

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 pt. „Podbeskidzka Wyspa Jakości – profesjonale zarządzanie JST”, nr projektu POKL.05.02.01-00-060/12