BIP Milówka

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt  i  1
 • Przejdź do treści strony: Alt i 2
 • Mapa Witryny: Alt i 3
 • Wyszukiwarka: Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Xg2wyBdB-WVJL3cwsvTdrwMIpBkfxtA0rdpr6zUpdEk

F5FOzv3eVXbqXbs_7kmRq9zuL1d8hHuab3pyc38Jra0

WfJYKUi0fHvcUxmD7vBqtY5kVi9YOc5jR5znt_LSrt4

BlXrhJAf1vC6LexyMTxGPtpcKprE1R-mHbjVgsqWM_s

YN0iAoXhm6VHmd7IjDAhJmYJyu9AsmlE7vO2t3nxCuY

Ankieta

Jak oceniasz NOWĄ stronę www Urzędu Gminy Milówka?

Wyniki
Strona główna / Urząd / Ogłoszenia

Zebranie wiejskie

2013-09-11, Środa


Sołtys i Rada Sołecka w Milówce

zaprasza na

ZEBRANIE WIEJSKIE

Porządek zebrania:

 1. Otwarcie i stwięrdzenie prawomocności.
 2. Przyjęcie porządku Zebrania Wiejskiego.
 3. Wybór przewodniczącego zebrania.
 4. Sprawozdanie sołtysa z działalnosci między zebraniami, ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania funduszu sołeckiego na 2013 r. i wykonania założen planu gospodarczego l działaniach bieżących
 5. Przedstawienie p1anu podztału funduszu sołeckiego na rok 2014 r.
 6. Dyskusja i podjęcie uchwały.
 7. Przedstawienie propozycji do planu gospodarczego na rok 2OI4 r.
 8. Dyskusja i podjęcie uchwały.
 9. Informacja na temat inwestycji w sołectwie Milówka, w tym wykonania kanalizacji.
 10. Zapytania mieszkańców i wolne wnioski.
 11. Zakończenie posiedzenia. 

Zebranie odbędzie się 26.09. 2013 (czwartek) r. o godz. 17.00 w budynku Gimnazjum w Milówce.

W przypadku braku kworum, następne zebranie odbędzie się tego samego dnia o godz. 17.30

BlxR7AsNi9byEfQYFKmB-Ahiu21sy1qJSdRX9JLPwLs

YAoaK8xCRh1rnwmJJAY6BBcBIt_ZmQgFyx1JEvv78GM

u7hIjxvlKC8rfkBHoIyHXmQw03nXAJ1M-2HIwtFHBCk

Uysrq2rC3f23rAlRw0uVvHNgA5WwM8CbN0EUrXwgI90

zHFpoEtqSpIescuVh1KQwKb3_efN_Fcenjs6k-hYle0

7dsTFX1AARW3PUx-P0vDpx12AafSwVAjtC_fS7l67uE

giJ0Y5zxDBDffUJmcQaY04tH0h4xmRgEkY5aiz-aD8s

wyhY5H8uRPpbBl7EIRyptUcawO_A74BItiVuAVfTNcg

wy8qObKw4R3fqNaZgkbIVifdf-GwndqRO_lYPb4MjE0

_ztid-syqaVj_L6JZqufh3vVlgPeqYjUyw8XG76HqHw

Newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać najnowsze informacje dotyczące naszego serwisu, to dopisz adres e-mail do newslettera

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 pt. „Podbeskidzka Wyspa Jakości – profesjonale zarządzanie JST”, nr projektu POKL.05.02.01-00-060/12