BIP Milówka

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt  i  1
 • Przejdź do treści strony: Alt i 2
 • Mapa Witryny: Alt i 3
 • Wyszukiwarka: Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Xg2wyBdB-WVJL3cwsvTdrwMIpBkfxtA0rdpr6zUpdEk

F5FOzv3eVXbqXbs_7kmRq9zuL1d8hHuab3pyc38Jra0

WfJYKUi0fHvcUxmD7vBqtY5kVi9YOc5jR5znt_LSrt4

BlXrhJAf1vC6LexyMTxGPtpcKprE1R-mHbjVgsqWM_s

YN0iAoXhm6VHmd7IjDAhJmYJyu9AsmlE7vO2t3nxCuY

Ankieta

Jak oceniasz NOWĄ stronę www Urzędu Gminy Milówka?

Wyniki
Strona główna / Urząd / Ogłoszenia

Informacja Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach o przekroczeniu dopuszczalnych częstości przekraczania poziomu dopuszczalnego w roku kalendarzowym niektórych substancji w powietrzu

2017-03-09, Czwartek

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach informuje, mając na uwadze ochronę zdrowia ludzi, że w 2017 roku we wszystkich strefach i aglomeracjach województwa śląskiego wystąpiły przekroczenia dopuszczalnej częstości 35 dni w roku kalendarzowym dopuszczalnego poziomu stężeń 24 godzinnych pyłu zawieszonego PM10 wynoszącego 50 μg/m3, na niżej wymienionych stanowiskach:

 • Bielsko-Biała, ul. Kossak-Szczuckiej w dniu 12 lutego 2017 roku;
 • Częstochowa, ul. AK/Jana Pawła II w dniu 13 lutego 2017 roku;
 • Gliwice, ul. Mewy w dniu 13 lutego 2017 roku;
 • Katowice, ul. Kossutha w dniu 12 lutego 2017 roku;
 • Zabrze, ul. M. Curie-Skłodowskiej w dniu 10 lutego 2017 roku;
 • Dąbrowa Górnicza, ul. Tysiaclecia w dniu 16 lutego 2017 roku;
 • Tychy, ul. Tołstoja w dniu 16 lutego 2017 roku;
 • Rybnik, ul. Borki w dniu 12 lutego 2017 roku;
 • Cieszyn, ul. Mickiewicza w dniu 17 lutego 2017 roku;
 • Wodzisław Śląski, ul. Gałczyńskiego w dniu 9 lutego 2017 roku;
 • Żywiec, ul. Kopernika w dniu 13 lutego 2017 roku.

Do dnia 20 lutego br. na wyżej wymienionych stanowiskach wystąpiło od 45 (Wodzisław) do 36 (Cieszyn) dni z przekroczeniem normy dobowej.

Ponadto w strefie śląskiej w Żywcu na stanowisku zlokalizowanym przy ul. Kopernika w dniu 11 stycznia 2017 roku wystąpiła 4 doba z przekroczeniem poziomu 125 μg/m3 stężeń średnich 24 godzinnych dwutlenku siarki, co oznacza przekroczenia dopuszczalnej częstości 3 dni w roku kalendarzowym dopuszczalnego poziomu stężeń 24 godzinnych dwutlenku siarki wynoszącego 125 μg/m3. Do dnia 20 lutego br. na tym stanowisku wystąpiło 7 dni z przekroczeniem normy dobowej.

BlxR7AsNi9byEfQYFKmB-Ahiu21sy1qJSdRX9JLPwLs

YAoaK8xCRh1rnwmJJAY6BBcBIt_ZmQgFyx1JEvv78GM

u7hIjxvlKC8rfkBHoIyHXmQw03nXAJ1M-2HIwtFHBCk

Uysrq2rC3f23rAlRw0uVvHNgA5WwM8CbN0EUrXwgI90

zHFpoEtqSpIescuVh1KQwKb3_efN_Fcenjs6k-hYle0

7dsTFX1AARW3PUx-P0vDpx12AafSwVAjtC_fS7l67uE

giJ0Y5zxDBDffUJmcQaY04tH0h4xmRgEkY5aiz-aD8s

wyhY5H8uRPpbBl7EIRyptUcawO_A74BItiVuAVfTNcg

wy8qObKw4R3fqNaZgkbIVifdf-GwndqRO_lYPb4MjE0

_ztid-syqaVj_L6JZqufh3vVlgPeqYjUyw8XG76HqHw

Newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać najnowsze informacje dotyczące naszego serwisu, to dopisz adres e-mail do newslettera

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 pt. „Podbeskidzka Wyspa Jakości – profesjonale zarządzanie JST”, nr projektu POKL.05.02.01-00-060/12