Urząd Gminy Milówka
http://milowka.pl/urzad/miasta_partnerskie.html
Drukuj grafikę : tak / nie

Miasta partnerskie

Władze gminy Milówka przywiązują dużą wagę do współpracy zagranicznej.

Obecnie Milówka ma podpisane porozumienia i umowy z 5 miejscowościami i gminami zagranicznymi oraz utrzymuje przyjazne stosunki z 4 partnerami, które nie zostały potwierdzone umową o partnerstwie, chociaż współpraca z nimi jest już bardzo rozwinięta. W początkowej fazie jest rozwój współpracy z 1 miastem francuskim.

WSPÓŁPRACA FORMALNA
Kóny Markaz Milikov Topol'niky  Valentigney
Węgry Węgry  Czechy  Słowacja  Francja
    Herb Milikov   Herb Topol'niky  
WSPÓŁPRACA NIEFORMALNA
Dolny Kubin Mozac Rozogi Stara Bystrica Stary Poddvorov
Słowacja Francja Polska Słowacja Czechy
         

Kontakty, bardziej lub mniej formalne, dają wiele pozytywnych efektów i okazji do:

Działania podejmowane w ramach współpracy obejmują m.in. wyjazdy i spotkania przedstawicieli władz gmin, poszczególnych instytucji i stowarzyszeń oraz zespołów i grup, organizację i udział w imprezach kulturalnych i sportowych, organizację plenerów malarskich, konkursów, wystaw, wymianę zespołów i grup, współpracę dzieci i młodzieży szkolnej (m.in. korespondencja drogą elektroniczną). Ważną rolę w podejmowaniu i koordynowaniu tych działań pełni Gminny Ośrodek Kultury w Milówce.

Na uwagę zasługuje fakt, iż od 1998 roku Milówka jest drugim po Bukowinie Tatrzańskiej polskim członkiem Europejskiej Fundacji Miast Karnawałowych (FECC). Potwierdzeniem tej przynależności była wizyta Prezydenta FECC H.F.M. van der Kroona z Holandii, podczas cyklu imprez "Gody Żywieckie'99" oraz XXII Konwentu FECC, który miał miejsce w Milówce w 2002 roku. Fundacja ta skupia miasta z całego świata, które organizują imprezy karnawałowe.

Instytucją dzięki której zrealizowano szereg inicjatyw kulturalnych na poziomie międzynarodowym jest Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki w Bratysławie.