Urząd Gminy Milówka
http://milowka.pl/turystyka/szlak_papieski.html
Drukuj grafikę : tak / nie

Szlak Papieski

"Polecam was Matce Chrystusowej w sanktuariach położonych u podnóża
Beskidów,
Babiej Góry, Pilska i na całej polskiej ziemi."

Jan Paweł II, Żywiec 22 V 1995 r.

autor zdjęcia: Marek Kulpa

SZLAKI PAPIESKIE na terenie Beskidu żywieckiego zostały opracowane przez Fundację Szlaki Papieskie na podstawie "Zapisu drogi", notatek w księgach parafialnych, wpomnień wiarygodnych świadków. Wytyczenie w terenie, oznakowanie i upamiętnienie miejsc jest wyłączną zasługą społeczności lokalnych: gmin, parafii i ludzi dobrej woli.

Żywiecczyzna jest bardzo blisko związana z Janem Pawłem II. Karol Wojtyła jeszcze jako chłopiec wędrował beskidzkimi szlakami z ojcem, bratem i szkolnymi kolegami. Przez całe życie wracał często w te strony turystycznie i jako duszpasterz, a wreszcie - jako Papież (pielgżymka do Skoczowa, Żywca i Bielska Białej 22 V 1995r.). Jan Paweł II utworzył diecezję bielsko-żywiecką 25 III 1992r. Góry dla Ojca Świętego były miejscem modlitwy, spotkania z Bogiem, odpoczynku, refleksji, podziwu dla piękna stworzonego świata. Nie zdobywał szczytów, punktów, nie chodził na czas. Trzeba o tym pamiętać wędrując Jego Szlakami.

MILÓWKA

Parafię w Milówce erygowano w 1625r. Pierwszą świątynią był drewniany kościół (1628-30), pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny i św. Aniołów. Nowy, obecny murowany wzniesiono w 1839r. Jego wnętrze zdobią wizerunki świętych i błogosławionych, wyniesionych na ołtarze przez Jana Pawła II, oraz sceny trzech tajemnić Różańca Świętego: Radosnej, Bolesnej i Chwalebnej. W ten sposób zaakcentowane zostały żywe i częste kontakty ks. Karola Wojtyły z parafią w Milówce. Turystycznie był tu zapewne niejeden raz. Zachowała się jedna data: zielonym szlakiem z Milówki przez Halę Boraczą na Halę Lipowską wędrował ks. Karol Wojtyła z grupą kilku osób ze Środowiska w lutym 1958r.

Jako duszpasterz:

Kardynał Wojtyła nigdy nie był w Milówce na wizytacji parafii; miała się odbyć na początku października 1978, ale wtedy już był na konklawe, po którym do Polski wrócił jako Jan Paweł II rok później.

HALA LIPOWSKA

Leży pod szczytem porośniętego borem świerkowym Lipowskiego Wierchu (1324 m n.p.m), jednego z najwyższych szczytów Beskidu Żywieckiego. W schronisku na Hali Lipowskiej od 9 do 12 lutego 1958r. przebywał na "kursie narciarskim" ks. Karol Wojtyła z grupą przyjaciół. W pokoju ksiądz Wojtyła odprawiał codziennie Msze święte.

"Wyjazd z Krakowa 9 lutego w ulewnym deszczu. Przedtem Msza święta w kościele Św. Floriana o 5.00 rano. (..) Nie wiadomo dlaczego Marian się spóźnił i pociąg z nami odjechał. W Milówce okazało się, że nawaliło śniegu. Tam czekaliśmy na Mariana. Na Halę Lipowską poszła trójka: Wujek, Elżbieta i Jurek. Następny pociąg był dość późno i noc zaskoczyła nas na szlaku. Zabłądziliśmy. Brnęliśmy z coraz większym trudem, wyciągając nogi ze śnieżnych zwałów. (..) Niebawem natrafiliśmy na słup telegraficzny, a potem na schronisko."
Maria Bucholc - "Zapis drogi".

W czasie jego pobytu, spełniając prośbę Marii Kiwerskiej, ks. Karol Wojtyła wpisał się do jej pamiętnika - "W górach chodź zawsze tak, aby nie gubić znaków - Wujek".

Ks. Karol Wojtyła wędrował na Lipowską częściej, w różnych porach roku (pamiętali to np. starsi księża z parafii u podnóża góry, do których lubiał wtedy wstępować), jednak nie zachowały się daty tamtych wycieczek. Wiosnę na Lipowskiej wspominał Jan Paweł II w czasie audiencji wiosną 1980r. - ks. Józef Piotrowski, proboszcz w Ujsołach, usłyszał wtedy: Ale teraz tam, pod Lipowską, musi być ładnie.

KAMESZNICA

Wieś jest jedną ze starszych osad Żywiecczyzny. Leży na lewym brzegu Soły, otoczona wzniesieniami Małej Baraniej, Soliska i Szarego. Parafię w Kamesznicy erygowano w 1982r.

Obecnie są w Kamesznicy trzy kościoły: kaplica dworska na Grapce pw. MB Szkaplerznej, kaplica w Kamesznicy Górnej pw. WNMP Królowej Świata z 1984r., i kościół parafialny pw. Najświętszego Imienia Maryi. Kamień węgielny, z granitu polskich Tatr, na którym stanął kościół parafialny poświęcił Jan Paweł II w 1980r. w Watykanie. Wołtarzu głównym znajduje się wizerunek Matki Bożej Łaskawej - wierna kopia obrazu z polskiego kościoła na Kahlenbergu pod Wiedniem, poświęcona przez Ojca Świętego w Watykanie w lipcu 1992r.

LALIKI

Niewielka wioska u stóp Wielkiej Raczy; utworzono ją w 1949r. z dwóch osiedli wsi Szare. Przebiega tędy niepisana granica geograficzna i kulturowa między Beskidem Śląskim a Żywieckim. Parafia w Lalikach erygowana w 1989r. Kościół pw. Ducha Świętego stanął w 1987r. na kamieniu węgielnym poświęconym przez Jana Pawła II w czasie pielgrzymki do Polski w 1983r.

Kapliczkę pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny na Pawlicznem postawił Szczepan Kuśnierz w 1688r. W 1965r. arcybiskup Karol Wojtyła utworzył prz kapliczce ośrodek duszpasterski w Lalikach i zezwolił na odprawianie w niej Eucharystii.

Kościółek pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy na Pochodzitej stoi w miejscu niewielkiej, spalonej w 1947r. kaplicy. Architektura kościółka i jego wnętrze jest dziełem miejscowych cieśli. Został wykonany w stylu regionalnym i jest obecnie jednym z oryginalniejszych obiektów sakralnych Żywiecczyzny. Stara plebania została zagospodarowana na ośrodek oazowy "Nazaret". Kardynał Karol Wojtyła był w kościółku w maju 1973r. w czasie wizytacji parafii w Rycerce. Na pamiątkę tej wędrówki i bytności duszpasterskich bpa/kard. Wojtyły w Milówce i okolicy społeczność tutejsza (Urząd Gminy, parafia) w 2007 roku oznaczyła miejsca i Szlak Papieski na Halę Lipowską. Obok kościoła w Milówce stanął kamienny obelisk z tablicą.

* Tekst opracowany przez panią Urszulę Własiuk, Prezes Fundacji Szlaki Papieskie
na potrzeby folderu"Szlak Papieski w Gminie Milówka".