BIP Milówka

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt  i  1
  • Przejdź do treści strony: Alt i 2
  • Mapa Witryny: Alt i 3
  • Wyszukiwarka: Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

TvxAxob3xssX5YROhwmyFRDi7-0FFngRj3y4A5D7_MqI8l9c7nCv5fTEy2xy1HOnOQO_UAxKB7G1Zbkl-T38Jg

dUC1rXwXmuEHVxNGATxfIz1fxN7lNFIZDpOqS5LqGDKI8l9c7nCv5fTEy2xy1HOnOQO_UAxKB7G1Zbkl-T38Jg

X90NPcZdLohrDNH8GBoXxuqaAZaY3CGDmRDsXvdMckOI8l9c7nCv5fTEy2xy1HOnOQO_UAxKB7G1Zbkl-T38Jg

6nFtalJs1A5AgxcORdfQQAJv7J1qg5ghgBGwZfKDd9KI8l9c7nCv5fTEy2xy1HOnOQO_UAxKB7G1Zbkl-T38Jg

ZeddnUxKflpdKFo3gVAwDXMlL6yjfMSsaO4DzNCQRemI8l9c7nCv5fTEy2xy1HOnOQO_UAxKB7G1Zbkl-T38Jg

Strona główna / Turystyka / Zabytki / Pomnik pomordowanym w Kamesznicy

Pomnik pomordowanym w Kamesznicy

W czasie II wojny światowej Kamesznica najdotkliwiej odczuwała skutki "akcji żywieckiej". 145 rodzin (1269 osób) w październiku 1940 roku zostało pozbawionych mienia i wysiedlonych. Pozostali mieszkańcy cierpieli głód i terror. Należało zorganizować zaopatrzenie ludzi w środki żywności. Rozwinęła się i nasiliła działalność partyzancka.

Oddziały partyzanckie AK na terenie Żywiecczyzny prowadziły akcje dywersyjne w grupach 10-20 osobowych. Napadały często jednocześnie w kilku wsiach powiatu, co wytwarzało panikę wśród Niemców i budziło przeświadczenie, że oddziały beskidzkie są bardzo liczną grupą AK i żadne obławy ze strony policji nie potrafiły je zlikwidować.

W miarę rozwoju walk partyzanckich na Żywiecczyźnie władze hitlerowskie, a szczególnie dowództwo tajnej policji, podejmowały różne metody w wykrywaniu i zwalczaniu środowisk, które służyły pomocą partyzantom.


W skutek prowokacji i donosów szpiegów nastąpiły w lipcu i sierpniu 1943 roku masowe aresztowania w Kamesznicy, Sopotni Małej i Wielkiej, Węgierskiej Górce i w Żabnicy przeważnie wśród gajowych i okolicznej ludności, która miała bliski kontakt z partyzantami. Aby przeciwdziałać rozwojowi akcji partyzanckiej, Niemcy przeprowadzili dwie masowe egzekucje w jednym dniu 3 września 1943 roku w Kamesznicy i Żabnicy.

Wykaz straconych 3 września 1943 r. według nazwisk zamieszczonych na pomniku w Kamesznicy:
- Kuśmierz Franciszek
- Kurowski Leon
- Misiarz Jan
- Matuszny Stanisław
- Roczyna Józef
- Szczotka Wawrzyniec
- Zeman Jan
- Zeman Ludwik
oraz dwóch rodaków nieznanych.

Dla uczczenia pamieci ofiar hitlerowskiego barbarzyństwa mieszkańcy Kamesznicy i Żabnicy otoczyli te miejsca opieką, sadząc na nich kwiaty zaraz po wyzwoleniu Żywiecczyzny przez żołnierzy radzieckich w kwietniu 1945r.

Mieszkańcy Kamesznicy ufundowali wkrótce tablicę pamiątkową z nazwiskami pomordowanych. Nad wykazem nazwisk powieszonych umieszczono napis: "Dla uczczenia pamięci zamordowanych w tym miejscu przez hitlerowców dnia 3 września 1943r.".

28 lipca 1963 r. umieszczono tablicę na okazałym głazie i dokonano uroczystego odsłonięcia pomnika.

QqIzmLolsgkNXqMBPcFFOY95gqWm9DrxxBwWwJxZHtyI8l9c7nCv5fTEy2xy1HOnOQO_UAxKB7G1Zbkl-T38Jg

azv63YVqro-wx8u66DcUYMpXpiHJ6ceeW41vmzJHp72I8l9c7nCv5fTEy2xy1HOnOQO_UAxKB7G1Zbkl-T38Jg

1g8wNON5hTZVtJuYhMwAlTnujFFC0hxBVrTyU9r6f_uI8l9c7nCv5fTEy2xy1HOnOQO_UAxKB7G1Zbkl-T38Jg

C2Kp4K9fXoGYxHl84NveaA_7h34W44q7bANO5Xq84cOI8l9c7nCv5fTEy2xy1HOnOQO_UAxKB7G1Zbkl-T38Jg

E7--f5tn9qJLNZPwYCRvzfy3qoZpbaYk7Cngj8YBzHCI8l9c7nCv5fTEy2xy1HOnOQO_UAxKB7G1Zbkl-T38Jg

7i8Ck11GsHdcCDkUDhlRWf7KStnDvTBDJNcA2ks6QsqI8l9c7nCv5fTEy2xy1HOnOQO_UAxKB7G1Zbkl-T38Jg

0J5-6sAhFy1VOm6MJ9EulLLYj58ZvkyEkMUpn3Kc_EmI8l9c7nCv5fTEy2xy1HOnOQO_UAxKB7G1Zbkl-T38Jg

7_EnlQzxJyJo29mryAXAkNiY54SacLk96ekfbLY4T3SI8l9c7nCv5fTEy2xy1HOnOQO_UAxKB7G1Zbkl-T38Jg

WYeY4bM5e55wwVXstEnNZLyPC6tK9Hq_YcYnjvnxiCWI8l9c7nCv5fTEy2xy1HOnOQO_UAxKB7G1Zbkl-T38Jg

D9v_TRLkmoqNwhKbYwaVxtRJQNXgHxp1_0AkWdQC_rW2Uo4WMardn_nHehcbeXJGY4PFndCdMqZCVPsxPkFzvg

Newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać najnowsze informacje dotyczące naszego serwisu, to dopisz adres e-mail do newslettera

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 pt. „Podbeskidzka Wyspa Jakości – profesjonale zarządzanie JST”, nr projektu POKL.05.02.01-00-060/12