Urząd Gminy Milówka
http://milowka.pl/turystyka/Pogranicze.html
Drukuj grafikę : tak / nie

Turystyczne pogranicze

     
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej

Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007 – 2013

 

 

„Rozszerzenie infrastruktury turystycznej pogranicza poprzez budowę obiektów rekreacyjno - wypoczynkowych                   w miejscowościach Krasno nad Kysucou i Milówka”

 

Projekt polegał na budowie obiektów rekreacyjno – wypoczynkowych w miejscowości Krasno nad Kysucou na Słowacji oraz w Milówce.

W ramach projektu wybudowane zostały obiekty sportowe przy budynku gimnazjum w Milówce, w których skład wchodzą boisko do piłki ręcznej o nawierzchni z trawy sztucznej, boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej 100 metrowa bieżnia, skocznia do skoku w dal, wzwyż i trójskoku wraz z zeskoczniami, ścieżka zdrowia, plac rekreacyjny oraz rzutnia do pchnięcia kulą. Ponadto z uzyskanych oszczędności poprzetargowych wybudowany został dodatkowo betonowy skateparku. Całość posiada estetyczny wygląd poprzez zagospodarowanie terenów zielonych oraz montaż elementów małej architektury.

Głównym celem działania było zwiększenie atrakcyjności turystycznej przygranicza dzięki powstaniu nowoczesnych i atrakcyjnych obiektów rekreacyjno – wypoczynkowych, dających możliwość aktywnego spędzenia czasu dla mieszkańców jak również turystów.

Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana w październiku 2013 roku, natomiast jego rzeczowa realizacja miała miejsce w okresie wiosna – jesień 2014.

Jest to kolejny projekt Gminy Milówka dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013. Poprzednią najważniejszą inwestycją była realizacja projektu „Polepszenie dostępności komunikacyjnej na pograniczu polsko-słowackim”, realizowanego wspólnie z Mikroregionem Bystrycka dolina na Słowacji, w ramach którego została wybudowana ścieżka rowerowa wzdłuż rzeki Soły w Milówce oraz przebudowana została droga gminna Madejka-Urbanki w Nieledwi.

Wartość całego projektu wyniosła 299.211,55 EURO z czego dofinansowanie w kwocie 254.329,81 EURO.

Projekt był realizowany wspólnie ze słowackim miastem partnerskim Krasno nad Kysucou.

www.mestokrasno.sk 
 
 

Turystyczne pogranicze

Turystyczne pogranicze
Milówka
Turystyczne pogranicze
Milówka
Turystyczne pogranicze
Milówka
Turystyczne pogranicze
Milówka
Turystyczne pogranicze
Milówka
Turystyczne pogranicze