BIP Milówka

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt  i  1
  • Przejdź do treści strony: Alt i 2
  • Mapa Witryny: Alt i 3
  • Wyszukiwarka: Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

7KiXkIvvC6KRXb0Eq3aZwo2P8dEO68LjDznMerVnF34

3SJ5Mtrf3isD4vcO7TYvcp_zeUI3ZLKtHkWND4iYXyc

LPatNNtu-K690poxw58wHxSMlo6TWaRUignpQxtl-Cc

nx_neBCZBy1rA-3RGOjVvBwBCbGy15MsJfbw6qj2RUw

bVWSPChII9ujxaYtQD9bzc6YkDhcgPUmuUBevws9Vpc

Strona główna / Turystyka / Turystyczne pogranicze

Turystyczne pogranicze

     
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej

Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007 – 2013

 

 

„Rozszerzenie infrastruktury turystycznej pogranicza poprzez budowę obiektów rekreacyjno - wypoczynkowych                   w miejscowościach Krasno nad Kysucou i Milówka”

 

Projekt polegał na budowie obiektów rekreacyjno – wypoczynkowych w miejscowości Krasno nad Kysucou na Słowacji oraz w Milówce.

W ramach projektu wybudowane zostały obiekty sportowe przy budynku gimnazjum w Milówce, w których skład wchodzą boisko do piłki ręcznej o nawierzchni z trawy sztucznej, boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej 100 metrowa bieżnia, skocznia do skoku w dal, wzwyż i trójskoku wraz z zeskoczniami, ścieżka zdrowia, plac rekreacyjny oraz rzutnia do pchnięcia kulą. Ponadto z uzyskanych oszczędności poprzetargowych wybudowany został dodatkowo betonowy skateparku. Całość posiada estetyczny wygląd poprzez zagospodarowanie terenów zielonych oraz montaż elementów małej architektury.

Głównym celem działania było zwiększenie atrakcyjności turystycznej przygranicza dzięki powstaniu nowoczesnych i atrakcyjnych obiektów rekreacyjno – wypoczynkowych, dających możliwość aktywnego spędzenia czasu dla mieszkańców jak również turystów.

Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana w październiku 2013 roku, natomiast jego rzeczowa realizacja miała miejsce w okresie wiosna – jesień 2014.

Jest to kolejny projekt Gminy Milówka dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013. Poprzednią najważniejszą inwestycją była realizacja projektu „Polepszenie dostępności komunikacyjnej na pograniczu polsko-słowackim”, realizowanego wspólnie z Mikroregionem Bystrycka dolina na Słowacji, w ramach którego została wybudowana ścieżka rowerowa wzdłuż rzeki Soły w Milówce oraz przebudowana została droga gminna Madejka-Urbanki w Nieledwi.

Wartość całego projektu wyniosła 299.211,55 EURO z czego dofinansowanie w kwocie 254.329,81 EURO.

Projekt był realizowany wspólnie ze słowackim miastem partnerskim Krasno nad Kysucou.

www.mestokrasno.sk 
 
 

Turystyczne pogranicze

Turystyczne pogranicze
Milówka
Turystyczne pogranicze
Milówka
Turystyczne pogranicze
Milówka
Turystyczne pogranicze
Milówka
Turystyczne pogranicze
Milówka
Turystyczne pogranicze

Redagował: UG Milówka 2015-06-30 13:49

a4FN_xtAUcV17r1bkmcC0i76RkhF5QKZBaiXUBhR5UM

F85_QdAnQka3uDTkxGnVjOVds83Nj7aPwj1BtgYmTgA

-6wnQENtPqgIkEyjFJLvSc0yma624kBxUQkkTWXcMfs

2CSMBKhStaDd2AHmGqBvO9I-50y4_mDEsV_EQ9W--3s

Huxu-DeCWCjy7Bd89ko9hNRtoTFORgWTq5pTO0jtErs

Qe5A1nggvWiUGeYY8Y37O00VaNxC0QG27NQa4on3nXs

BITaXjKlr3S83_XLb-LdIODUbiwpLRSpxKZVHEE_k2w

NrWKATcH3mXtR8sfUXuMPEDBXXEeE8uoLwu7eubZjLM

08Qe_jmRDmjSFN2hFe6lSnFIi9BQqEragUuajEdY_3Y

0x-PbLH0yq1vee5Mu0-YNaRka7RrMLJhRo7c2Zs8DK4

Newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać najnowsze informacje dotyczące naszego serwisu, to dopisz adres e-mail do newslettera

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 pt. „Podbeskidzka Wyspa Jakości – profesjonale zarządzanie JST”, nr projektu POKL.05.02.01-00-060/12