BIP Milówka

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt  i  1
  • Przejdź do treści strony: Alt i 2
  • Mapa Witryny: Alt i 3
  • Wyszukiwarka: Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Fe6TpXxlaR3bB5BNSr4iklzdtZQP3gzUVQ_3mcrwX8Y4nnYrgPgi-z3k7FzXSZzj6SX7ywatoraxIvPHNlsSaw

KeM5bTiUTFZR4MWJKdQnCc7xlPC733Ygek9viouMyDM4nnYrgPgi-z3k7FzXSZzj6SX7ywatoraxIvPHNlsSaw

UlXi_xRk1i6JHUl_Sokd4qrr59h2lZp0-16wcVLaoM84nnYrgPgi-z3k7FzXSZzj6SX7ywatoraxIvPHNlsSaw

MsgUXQTPqShr2Lw3j8QFZkH4cnkHQ7gOSrLVX1L3Xk44nnYrgPgi-z3k7FzXSZzj6SX7ywatoraxIvPHNlsSaw

F8sER7wJ01oXrjNp0nAu-lOdH3lvgOV45Mm6S5JrAPQ4nnYrgPgi-z3k7FzXSZzj6SX7ywatoraxIvPHNlsSaw

Strona główna / Turystyka / Zabytki / Kaplica pw Matki Boskiej Szkaplerznej

Kaplica pw Matki Boskiej Szkaplerznej

Kaplica powstała w 1831r. Jej fundatorami byli hrabia Marceli Potocki i jego żona Teresa, których herby wyryto na tablicy wmurowanej w zewnętrzną scianę prezbiterium. Pierwotnie kaplica nosiła wezwanie jej patronki. Z powstaniem kaplicy łączą się plotki o napadach szaleństwa Potockiego, ktory miał w momentach narastającej frustracji pogarszającym sie stanem swojego wzroku ganiać za swoją żoną ze strzelbą , a raniwszy ją , opamiętać się i jako pokutę kazać wystawić w tym miejscu kaplicę. Według innej wersji fundatorką była sama hrabina, co miało wywołać atak szału Potockiego z powodu nierozsądnie wydanych pieniędzy. Kaplica przeznaczona była do użytku prywatnego. W późniejszym czasie kaplica została rozbudowana o dodatkowe pomieszczenie od północy, przy prezbiterium. W latach 70-tych XXw. w zachodniej części ściany południowej dodano dzwonnicę z kruchtą w przyziemiu. Zmieniono też więźbę dachową i pokrycie. Wnętrza zyskały w ostatnim czasie nową dekorację malarską.  

 

*tekst zaczerpięty z karty inwentaryzacyjnej zabytków Gminy Milówka (2013r.)

Redagował: UG Milówka 2014-04-24 09:41

onV_vR6xVvvyEolemkhSvvmY-jbNkCk7PNvJOyCk4Vk4nnYrgPgi-z3k7FzXSZzj6SX7ywatoraxIvPHNlsSaw

vuFcFFv9aqrEZjf5CoAWE4ZxDQE0_QJYsxulfYOz8484nnYrgPgi-z3k7FzXSZzj6SX7ywatoraxIvPHNlsSaw

bPFPEhCGccb1zmp3zH_qaUs_cREDcibnDihr9SqmdQA4nnYrgPgi-z3k7FzXSZzj6SX7ywatoraxIvPHNlsSaw

Woc6P-C9tdY2FLqTswH_pUtET5DNzQYOvYlxmQ0e6Uo4nnYrgPgi-z3k7FzXSZzj6SX7ywatoraxIvPHNlsSaw

fL-Wl1zLrNdKSHL-A0TfTJH9nnH9jYhIx_Yd5QWSVmw4nnYrgPgi-z3k7FzXSZzj6SX7ywatoraxIvPHNlsSaw

9GRWSzPloEyddfrbfmOLXsvwZgNno5XRYM8Tpg2Egtc4nnYrgPgi-z3k7FzXSZzj6SX7ywatoraxIvPHNlsSaw

NwtSunK_5F75brXfKRYj_7fguOqValnQBFEPkb0Yzaw4nnYrgPgi-z3k7FzXSZzj6SX7ywatoraxIvPHNlsSaw

YcDpA012Dd7cPrMSzIFeCZP5XVfCqyTa-jEWfW3F-gs4nnYrgPgi-z3k7FzXSZzj6SX7ywatoraxIvPHNlsSaw

zq1RZ15BZXmY8SsvLNeopA5Mwmlyd3qI6ZkT51jaaGU4nnYrgPgi-z3k7FzXSZzj6SX7ywatoraxIvPHNlsSaw

VPY1cyvnrS13mVgFvRJHOaqiZe67xABB-67xwUiftCujgLzbSU-Le8a3dRvnW4DOq5YrVtse_9-5aLcXhm7nDA

Newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać najnowsze informacje dotyczące naszego serwisu, to dopisz adres e-mail do newslettera

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 pt. „Podbeskidzka Wyspa Jakości – profesjonale zarządzanie JST”, nr projektu POKL.05.02.01-00-060/12