BIP Milówka

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt  i  1
  • Przejdź do treści strony: Alt i 2
  • Mapa Witryny: Alt i 3
  • Wyszukiwarka: Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

qOr51aKsUFSjv1f6q2HGaEpgOCamkFtgDAbR3YjkVr0

KJ9HwyszKw6Glr8JOF62GBvyhbZXa5r-Oe1G_U-TiDk

jT1VgsimQHr7jR-ghl7OGxUoOVbRMthkVMa7b2mgFyE

rtBpRxDoSy7qCQnLLI-pqWbwdbumoZsDGDKw74q-K_w

3bvmmDqGSJNEp3ROvqTfQyVyGxfADjTu1Ij7BaA51UE

Strona główna / Polityka prywatności

Polityka prywatności

Szanujemy Państwa prawo do prywatności.

Urząd Gminy Milówka informuje, że dane podawane przez użytkowników w formularzach udostępnionych w niniejszym serwisie internetowym, są w pełni poufne i wykorzystywane jedynie do:

  • nawiązania kontaktu z związanego z zapytaniem lub komentarzem, na który oczekujecie Państwo odpowiedzi,
  • przesyłaniem wiadomości e-mail zamówionych przez Państwa,
  • wewnętrznym badaniem obiegu informacji składanych z WWW.

Wszelkie dane otrzymane przy pomocy niniejszego serwisu internetowego przeznaczone są wyłącznie na użytek Urzędu Gminy Milówka lub podmiotów, które muszą być niezbędnie zaangażowane w sprawę odpowiedzi na waszą prośbę. Dane te nie będą sprzedawane ani udostępniane innym firmom, urzędom, organizacjom ani osobom niebędącym pracownikami lub stałymi współpracownikami. Poufność danych może być uchylona w celach dowodowych lub na polecenie odpowiednich organów państwowych.

Dane zbierane automatycznie i pliki cookies

Podczas Państwa wizyty na witrynie Urzędu Gminy Milówka zbierane są dane dotyczące wizyty, np. adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, itp. Są to dane statystyczne pozwalające na przykład reagować na zmieniające się trendy rynkowe i dostosowywać witrynę do Państwa potrzeb.

W niektórych przypadkach identyfikacja i związany z nią zindywidualizowany dostęp oparte są na cookies. Wyłączenie cookies w przeglądarce zazwyczaj nie uniemożliwia korzystania ze strony internetowej Urzędu Gminy Milówka , ale może spowodować utrudnienia. Cookies są również używane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji o korzystaniu z naszych serwisów przez użytkowników.

Zmiana danych

Procedura składania zapytań poprzez stronę internetową wymaga podania podstawowych danych (w celu ogólnej identyfikacji nadawcy) możecie Państwo zmienić lub przeglądnąć zgromadzone dane (jeżeli dotyczą Waszej osoby) kontaktując się z Urzędem Gminy Milówka (dane podane są na stronie Kontakt). Danych zbieranych automatycznie nie da się zmienić lub usunąć.

Zmiana polityki prywatności

Urząd Gminy Milówka zastrzega sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na niniejszej stronie. Zmiany w polityce prywatności obowiązują od dnia ich opublikowania.

fPournmirlCSP5rv8VF_Skb8w0Wtc_MhBTf12PkpWl4

GKh8hdXXYp1JrW96of1PPQg3o0Rnj8L-p0-vhlHBNUs

XBDfgK75qDlvEiaxN_yUoZZY4gf4hITsuv0aT2ZLds0

AEjzZeD2Kwq3SoC7H76VwX-oLmAnt8eOIowNkRqs70s

M6iyF4o0Ux7OEvnsUWPbyy7AO5D1jLmOroo-Fz12R88

akoVAzr1ASaH_Jx6VLqO7xNyEEjBvn9k6SI8omYNR-k

Mp6GakzOB8Kf1iJRgI7ukMJdyfzTy-hE-FRxisONkLE

4LkC5btbSmkoL_FqYgFTAA9gs4CwUc5_YCKY-5_MEUk

GIkVKQTeAYLfkJnWm7WcMtIkRmEQnSRkBFn5TrRck9c

RLSRwDJkCVbZYa-FApBcL6Y-C1B5EK1HWwuF-6hx6cQ

Newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać najnowsze informacje dotyczące naszego serwisu, to dopisz adres e-mail do newslettera

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 pt. „Podbeskidzka Wyspa Jakości – profesjonale zarządzanie JST”, nr projektu POKL.05.02.01-00-060/12