BIP Milówka

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt  i  1
  • Przejdź do treści strony: Alt i 2
  • Mapa Witryny: Alt i 3
  • Wyszukiwarka: Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

6CDLKKPK8DODGHexzc3WjJnYq3pFISRzgwYu_iH-LbI

58-MTqU9_Hu5GE6ZISPWqCeyZAKe8KnA17P8A0Y9idw

s1rx1S8r1BriEFA6EYgekUaKg-UHdswWHWOVIszV-Mo

W4i77mpS8nXqDW0ouyaI7shx_lVMgI9uZDzHYQQjrvo

gF2-_RjuombFUgrVmMnGV-Y6PZuTMHwaTGvzCI_HPmc

Strona główna / Mapa witryny / Cmentarz zydowski

Cmentarz zydowski

Cmentarz powstał prawdopodobnie w 1891r. Ostatni znany pochówek miał miejsce w 1939r. Po wojnie wiele macew zostało uszkodzonych, a do dziś przetrwało około stu całych nagrobków.  

Społeczność żydowska w Milówce stanowiła około 8% z 2,5 tys. mieszkańców. Byli to w większości osoby wykształcone. Aż do dwudziestolecia międzywojennego 90% handlu i część rzemiosła były w rekach żydowskich mieszkańców Milówki. Swoją aktywnością przyczynili się do rozwoju gospodarczego, poprzez tworzenie nowych miejsc pracy oraz inwestycje. Wzrost ekonomiczny ludności żydowskiej oddziaływał również na wygląd architektoniczny Milówki, dlatego do dzisiaj można wskazać obiekty należące kiedyś do Żydów. W 1894r. w Milówce utworzono Izraelicką Gminę Wyznaniową, która obejmowała okręg: Milówki, Rajczy, Ujsół, Rycerki, Soli, Nieledwi, Szarego, Ciśca, Kamesznicy i Żabnicy. Przy gminach wyznaniowych funkcjonowały szkoły najpierw 3 klasowe a potem 5 klasowe. Do końca XIXw. Żydzi posiadali już cmentarz, rytualną ubojnię bydła i drobiu oraz synagogę. W okresie okupacji zdewastowano kirkut a Żydów poddano eksterminacji, poprzez wysiedlenia do gett utworzonych na Górnym Śląsku. Po wojnie Żydzi nie powrócili już do Milówki.

Klucz do bramy cmentarza znajduje się w Gminnym Ośrodku Kultury w Milówce przy ul. Dworcowej 1.

 

*tekst zaczerpnięty z foldera o cmentarzu żydowskim wydanego ze srodków funduszu sołeckiego w 2012r. Folder dostępny jest w Gminnym Ośrodku Kultury w Milówce. 

Redagował: UG Milówka 2014-04-16 12:15

vnb_xTQxzZ-H1ll08KYIJO13UZASI3tUJr9vaSKjvSs

D-FiIFwSeUqUQ7uBZIvh3SOqcBc5aYyXj2-ybep8b9E

8HCQHFx8kTrYj5QgsbiFrWEsa6ST6a8jZNKi8NsGsyQ

u_UmT8XPiltCwwg1QJ7um9jhwT7zj5l_fL6g6ssIm9U

hXMNooXxZ2pikbQ5uV54NrEWvr-UTGeElu9yOB9obF4

ydstLySuO-39EGKAIhB2f5vOiVLkJ4G9LROfekZP3kA

R3YCqMewwtmlOWlvdvD_XQh4RbKGEG_Q6vjVk3kxNRE

SU2hL-ryCWNphff5CV2i-uzTWonGoem62bxNI25XDlE

YgLIdWhtX8VjUTOsKaWlmZOGOF6JCCCkr_7R0vC_04k

fnaBWROiCU2xR5s9gV-q_2HJTsP8fPuXvemsiGhdNx4

Newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać najnowsze informacje dotyczące naszego serwisu, to dopisz adres e-mail do newslettera

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 pt. „Podbeskidzka Wyspa Jakości – profesjonale zarządzanie JST”, nr projektu POKL.05.02.01-00-060/12