BIP Milówka

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt  i  1
  • Przejdź do treści strony: Alt i 2
  • Mapa Witryny: Alt i 3
  • Wyszukiwarka: Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

0-UTaJv7uePndko-ZaZwkrjzz7-8jbH3-rTXVUaLaTU

HV1EKAORrkbuEcmPxB1JNhqEp7TiwP3SU-r-GwelUY4

ubtLuBE9TIKcLyVQEVYTqNy0xWfAc4Fnyc1nMXp3bZY

qNHf_b7n6sABd8rYzavWjrmebKRj8ZHk76FGpKbhC5A

dbgcleNjt7WFGb5eTH_aIIYPdvWmVfjqh3rBWYYDfSw

Strona główna / Kultura / Tańce ludowe

Tańce ludowe

Na Żywiecczyźnie w folklorze tanecznym zaznaczają się (zgodnie z układem geograficznym) trzy odrębne odmiany zachowanej tradycji:

  • Miasto Żywiec to tradycja o charakterze mieszczańskim, wyraźnie występujących wpływach dworskich, związany z bujnym życiem cechów rzemieślniczych, nie pozbawione cech rodzimej tradycji.
  • Miejscowości położone w Beskidzie Małym na północ od Żywca częściowo zagubiły swoją tradycję taneczną o swoistym charakterze, dopełniając ją wpływami z jednej strony od regionu krakowskiego, z drugiej od Dolnego Śląska i częściowo tradycji mieszczan żywieckich.
  • Górale Beskidu Wysokiego zachowali formę i treść swoich pieśni i tańców w całej autentyczności. Tańce ich są bardzo archaiczne, żywiołowe, nacechowane swoistym oryginalnym charakterem.

Trudne warunki bytowania, dość surowy i kapryśny klimat, licha gleba, górzystość terenu to czynniki, które wywarły bezsprzeczny wpływ na mentalność i zwyczaje mieszkańców tego terenu. Mieszkańcy Ziemi Żywieckiej odznaczają się dużą odpornością i wytrwałością, pracowitością, ruchliwością i zaradnością.

W każdym motywie tanecznym, w geście, w ruchu uderzają cechy surowego, rozmiłowanego w swojej ziemi, żywiołowego jak potok górski - górala Żywiecczyzny.

W Milówce i okolicach najbardziej popularne i charakterystyczne są dwa tańce: Hajduk i Obyrtka. Do obu tych tańców potrzebny był oczywiście odpowiedni strój zarówno dla górala jak i góralki.

HjjsagK4qiYRvJ5KIA9nKMiucaEO0iVWo1_jS9XAzCA

EoNeryGa4ZpUzm-3gGmtmoZ107INJdcfPdrA1BRM8As

MXpftI9m_0D28CCIZ54yggLVKXTD2vP9dhUJ8dpcPS0

-e7Tesj3LSTuhv-5r0E6LrNNDlBDnDnVTOJz2PFzxGA

hJ3ifXHmjlM1nD895wioBjBlo6AZUFFBSFhwB-um6q8

nM47THnRb7sUZ4YL-1-5arpAwKPBMMuoYVYe0l7VARQ

AyNSvy-xucsZqpsU1U4Z0b8R1tOPIYTNedVL_Dyejr8

CtpeuxaEy2jzdXc3LGZhqUs-Ep0qi515SC5zWLIkc_8

KY9fmqe_pgmwhXJYIb_07tQaJlIRzONbvPVlSjHgWnY

YialJfGZCrcszv_1NXDahbS4mBIHXTys6XmBCXPDzys

Newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać najnowsze informacje dotyczące naszego serwisu, to dopisz adres e-mail do newslettera

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 pt. „Podbeskidzka Wyspa Jakości – profesjonale zarządzanie JST”, nr projektu POKL.05.02.01-00-060/12