BIP Milówka

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt  i  1
  • Przejdź do treści strony: Alt i 2
  • Mapa Witryny: Alt i 3
  • Wyszukiwarka: Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

az223TWSch77ArEBhc6D8i2bhWdoFy_vKF72v-Mj7e8

3FwsH3bFFQlTVKVc6Fn0xeEYGeEM7NObFmuN2CJ2iPQ

qvAKHEBvTxbJeAiKXBX1T3ybEEExzEfd84ELYFDNErQ

Rgx_hNCATIk789lhC4BGW7sFsSM5JTUN_oBJSGEYPlY

MosOW5HCua1sfIoDPQv4RCzP7IoYW5Xsqwcvv4fKn_E

Strona 14

 

Pódym do gronicka bydym się kulała
Bydym kochanecka ku sobie wołała

Jakzek był maluśki chodziłek bez kuśki
Teroz jak zem podros kuśke mom jak porwoz

Chocios jo se chocios tako mała zaba
Ale ze mnie bydzie sakramyncko baba

Nie zalycoj mi się bo jo ni mom pisie
Kiek sła przez potocek utopiła mi się

Jedzie wóz na przewóz malowane luśnie
Dałabyk ci dała jaze mama łuśnie

Ty Janicku deble nie chodź ku mnie we dnie
Lepij se przydź w nocy nik cie nie łobocy

Dziubajom ptaski dziubajom łowies i pszenicke
Kochom takom dziewke co mo duzom picke

Jak nos radzi mocie to nos przywitocie
Dejcie koniom siecki a nom gorzołecki

Dzienkujem ci Jaśku za tom piscołecke
Bo tak pieknie grało jaz łozko trzescało

Zebyście wiedzieli jak się krowa cieli
Tobyście ze strachu siedzieli na dachu

Jescek nie widziała takigo śpiywoka
Co mo srybrne jajka złotego siusioka

Wisi mi se wisi stoi mi se stoi
Sabelka łu pasa konicek u lasa

Na wierchu stała piekno mi się zdała
Jekzek poseł ku nij jedyn zombek miała

Kiebyk jo był ksiyndzem to byk śluby dawoł
Które ładne dziywce sobie byk zostawioł

Kiedy jo był mały nie kciała mi broda róś
A teroz mi na starość cała dupa kce łobroś

Gorzołecko ciotko miołek cie nie pijać
Alek se pomyśloł na co bydym zbierać

Piła jo se piła słodkom gorzołecke
Dejze mi chłopoku chocioz kwaterecke

Biedo moja biedo jakbyś dupe miała
To byk ci nakopoł jaz by ci scarniała

Puści pod pierzyne przytuli do siebie
Wtedy bydzies myśloł ześ jes w siódmym niebie

Z tego palca na tyn palec dej mi cipki dom ci jajec
Cicho cicho cichusieńko leko leko lekusieńko

Miała baba konia i chłopa łysonia
I krowe krasule i córke pierdule

Pijem jo se pijem jescek nie pijany
Cy gorzołka płono cy kielusek mały

Dupcy stary dupcy siuśka mu się kurcy
Przystawił se stolek dupcy jak parobek

Jako tez to dobro gorzołecka z miodem
Pijali jom chłopcy za nasym łogrodem

Gorzołecka ci ci wlazła mi do rzici
A z rzici do głowy waryjot gotowy

Ni ma tez to ni ma jako chłopu z gronia
Zjedzie se na dupie nie trzeba mu konia

Lecioł pies przez łowies suka przez krzoki
I wypina dupe na taki śpiywoki

Popłaces Jasinku nie jednom godzine
Pokiel cie Hanusia puści pod pierzyne

w7fg-8GRhfR4c9Q6jrFx4Rd2UEln0YTPOXf9kpkH7IA

KWUiCfTWGqIX2_BoXAvWpC_6vx5s-13VAYiW3C4nWek

jCRCs8wE8fDKPo6oA-Vyf-aBIdbr4TpwOnedXPshkzs

rBMu8RnYALCnosy0jE2ShVVonzTECYoFbuFSkCm8wnU

KXBjN2mriLpjGm7FiswiotuiyfeQxh57CFJ5rU5VciA

5RnGX0UQHkaTOm8gHi5oFvrA9808E33zfzGQivHOOvw

YNXAYHMxqVpj8BDWEJuJHDSsYzjRZnZxy5JWPGXMCYU

BJmaNhIpDc8wtBxaRYbQb92aGLKWAPNSU7CFeixCKtI

g5MqkvkAJxJ-goaxJhL-mGneYkIZBlFDcj0MCT9h7So

2kHwA0tCfC_7Xk5TQFmwPHLm0h0ZwqRS9301edSLcAU

Newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać najnowsze informacje dotyczące naszego serwisu, to dopisz adres e-mail do newslettera

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 pt. „Podbeskidzka Wyspa Jakości – profesjonale zarządzanie JST”, nr projektu POKL.05.02.01-00-060/12