BIP Milówka

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt  i  1
  • Przejdź do treści strony: Alt i 2
  • Mapa Witryny: Alt i 3
  • Wyszukiwarka: Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

CES9CCU_aAbLSVI-Vze-MD9ObGmXq0IbRfB6Cdz02q4

031JX6T_h3D7_xdMCW0yWIK261YLgGX8n--KgLKo5o8

x27MtM83OugfexwaAVQzr7TbStsGOhvm4Wfg8-aDKwA

c3tb55RIxixk0Pu2Zn5kPg8YTO_sYAq8ji2plpxpHFk

8UKfG2CqQwuwKMwCk6ver4FsjGcPtiB2EzpcgDFZoXU

Strona 10

 

Te nase babulki majom po dwa brzuchu
Jeden na kapuste drugi na prazuchy

Myślicie chłopcyska zeście cuda boski
A pod wami ni ma ino krzywe nózki

Myślicie chłopcyska zeście jakie dziwy
Wyście takie dziwy jak w lesie pokrzywy

Te nase babulki som jak kołki w płocie
Chodzom se im gomby jak na kolowrocie

Babie groj babie groj nie chłopu nie chłopu
Jak się chłop napije narobi kłopotu

Chłopu groj chłopu groj nie babie nie babie
Baba niech se siadnie za piecom na ławie

Jakbym jo za piecom na ławie siedziała
Ty mój kochanecku kiedybyk ci dała

Dała bys mi dała żeby nikt nie wiedzioł
Stołek malowany zebyk se posiedzioł

Zagrojcie zagrojcie moimu Jasiowi
Jak łun się uciesy pódzie ku domowi

Jak zek się zalycoł sadełko wisiało
Jak zek się łozynił kasik się podziało

Nie dom buzi nie dom tym piekielnym chłopcom
Lepij se zakopie do kupecki mrowcom

Lepij się powiesić w potoku na buku
Niźli się zakochać łoto w takim tłuku

A ino jedź ino jedź bydemy się dobrze mieć
Bydzie tego jechanio do samego świtanio

Posedek se na wesele zabili ta kure
Sami zjedli co lepsego a mnie dali dziure

Posedek se na wesele zabili ta kacke
Sami zjedli calusinkom a mnie dali sracke

Były tes to strasne dziwy jak się stare baby gziły
Podnosiły ciasnosiny uciekały do wierbiny

Staro baba chłop młody jechoł z babom do wody
Nie chciała mu wody pić wzión kamienia prasnął w rzić

Za wodom za wodom kapustecke sadzom
Jesce nie urosła już się o niom wadzom

Byli by cie byli chłopecku zabili
Kiebyś nie był uciekł z kumory do sieni

Bodaj cie Jasinku śnieg spolił śnieg spolił
Jesceś przy mnie nie społ juześ się pokwolił

z5SSrmmUy1APrOCxZ2v8j_9DwV1H9UdEf3c_aRuiNxc

SgBv53RWYC2ScsNnlCyOCIW--bo0Gie1fHAoe3Av8Cc

MzhoZ19QnIBRDZykwpy8KO0Pvi1V9YKJabNTjxoBU30

2oGhZMEaCK3PiPGaiqH5dZDAfVUFOwAFNYJ6X9LMYSw

MDTu4RFDZaTlWTrx75WX6wINKGQjnpQqamEaO22sYXY

gbjIJiKYn5XAhQafMbpbjqM1RfDbnnkoRjenB62sRy0

c_oNZ7xqsyVN8n_ZVRfO8RhqulCeLCibaW5Lzt5d8OU

5YACHsROfOrou-6wipZ_XS_-gEzeaVnB5DbVz057CCA

azO5s18ELCZPZI1komqPdhLQxZKZwPu8eyrRFozvqp4

OxK025L4sEezZBGsJuMqUbWKWPV9O0g01PZRwAX0AHM

Newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać najnowsze informacje dotyczące naszego serwisu, to dopisz adres e-mail do newslettera

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 pt. „Podbeskidzka Wyspa Jakości – profesjonale zarządzanie JST”, nr projektu POKL.05.02.01-00-060/12