Urząd Gminy Milówka
http://milowka.pl/kultura/index.html
Drukuj grafikę : tak / nie

Kultura

Milówka jest miejscowością o bogatej przeszłości kulturalnej. Wiąże się to z jej położeniem, a tym samym przynależnością do regionu o bardzo ciekawym góralskim folklorze. Kultura ta nie była tworem oderwanym od życia, przeciwnie bardzo ściśle splatała się ze wszystkimi jego przejawami i stanowiła z nim integralną całość.

Związana była z pracą na roli, hodowlą, życiem towarzyskim i rodzinnym, zwyczaje towarzyszyły każdej czynności rolniczej, świętom rodzinnym i kościelnym. Wyrosły one jeszcze z obrzędów prasłowiańskich, były wyrazem nadziei na lepsze jutro, na poprawę bytu, a zarazem świadczyły o wielkim przywiązaniu do przeszłości i do tradycji. Z biegiem lat wszystkie te zwyczaje i obrzędy stopniowo zanikały.

Naszą współczesną wiejską kulturę stanowią strzępy tamtej, zapomnianej, wielkiej kultury. Jedyną nadzieją na jej uratowanie są prawdziwi miłośnicy naszego regionu. Jest ich jednak już coraz mniej.