BIP Milówka

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt  i  1
  • Przejdź do treści strony: Alt i 2
  • Mapa Witryny: Alt i 3
  • Wyszukiwarka: Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

JAb-qoqzBqY_pYASawnZ1yrlmnuNX5PkaVLUVMDqdcs

P5hiOUKPWCINaROuE5ea9PiD4b-MCetXsOqT8zCwBYU

p2S3PrOMGByzsJjIl2YGyEn4UVOoDybV3hq5C7vUmaY

3pA8agdxvCtAfdw2Br2-S1wr87qzfF4TsyN2frud8ug

7md9tabExB8Qx8QnWPh_jnNrqIotLNMIKBL8OCdZYr8

Szare

Szare leży w dolinie potoku Szare, na wysokości 400-600 m n.p.m. Nazwa miejscowości pochodzi prawdopodobnie od wydarzenia opisanego przez Andrzeja Komonieckiego: „(...) iż tam 150 owiec zapadło się na tym miejscu i pozdychało od zimy i głodu i szare tam po nich pole zostało”. Miejscowość ta powstała prawdopodobnie przez podniesienie przez królową Konstancję do rangi wsi starszej osady wołoskiej. W 1672r. wieś liczyła 20 gospodarstw i 170 mieszkańców, którzy oprócz prac w lesie zajmowali się głównie pasterstwem. Podczas II wojny św. wysiedlono z Szarego 58  polskich rodzin. Wyzwolenie wsi nastąpiło w kwietniu 1945r.    

Herbem Szarego są trzy podkowy. Szare liczy około 1000 mieszkańców i stara się rozwijać pod względem turystycznym. 


Widok na Szare (zdjęcia Szymon Pytel)

 

OSP Szare

Zabytkowa dzwonnica 

 

Plac zabaw przy Szkole Podstawowej 

 

 

Boisko sportowe przy Szkole Podstawowej

 

Siłownia zewnętrzna 

 

Plac zabaw Szare-Górne

 

Redagował: UG Milówka 2015-11-06 09:35

T4GAxR3r4jNLaiDmVFs6Oi63xYnUCmnCEg1PVhc7Xqc

CC6pbXyKDRgYOg5TuXineC05DBn7LtcmGGfuvEocXes

7zNFxLX8l9jqxS307FlCSMpyWIgi3nHAfdinYOnD2zg

-nKfKzi5FOB-UgLTzDjd0jWCE9sLc3WZXiDWHXvs6eE

Qjrt6TNwiP7erOJ2D1XIYGakY2FKzRDk43ko8idbqdA

XA0PVHCHkL0xlCzVrVHpuMyFyQSW1FfjRqxIKKDy6VU

Mel2qUaw3OJm2eYLpHvOMiC87Yp3F6ZirzcXY_LEi_s

_GNcufDEZkcadwCskcZnKmnjmw47ViTmSkbwr4azTZY

FaM-CHtCfeCYc58HZ_hc6Y8YWkJ6MV5kBTRGGmBbWJ4

mxWx_VCJ40BJjQ9l2R5XCmCeBBchsJwG1gFYOgCgk6o

Newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać najnowsze informacje dotyczące naszego serwisu, to dopisz adres e-mail do newslettera

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 pt. „Podbeskidzka Wyspa Jakości – profesjonale zarządzanie JST”, nr projektu POKL.05.02.01-00-060/12