BIP Milówka

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt  i  1
  • Przejdź do treści strony: Alt i 2
  • Mapa Witryny: Alt i 3
  • Wyszukiwarka: Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

6EpubJ65p7jxHlxWCMXoetKmv7CsDdUUpAxaUjCvORo

sFHVPuHCzapHf_6sti3Iv-fqIiKixCRcJsF2l-jNGFo

CvsyJ_Hz5j5UjprJsqIOiD5Cwy1Tkb-E-fp3UDMwGF4

3hoMMO0_6AMVOJDmMN-nHt2564hHBYBTy8G5IBt5Ts4

UUmsONaJ3W-PZxiylIb9yORbMeluLI0NkleNM__dxFU

Laliki

Laliki leżą przy rozwidleniu drogi z Milówki na Koniaków i Zwardoń, na pograniczu Beskidu Żywieckiego i Śląskiego. To najmłodsza miejscowość w gminie, która powstała w 1949r. przez wyodrębnienie z Szarego przysiółków: Laliki, Kasperki i Pochodzita. Nazwa pochodzi od nazwiska właścicieli polany pod Szarem – Lalików. Za centrum miejscowości należy uznać teren przy byłej drodze krajowej DK-69, szczególnie w okolicy Szkoły Podstawowej i remizy strażackiej. Jednakże zabudowa na tym terenie stanowi jedynie kilka procent całej zabudowy wsi. Laliki, z uwagi na znacznie rozproszoną zabudowę mieszkalną posiada największą liczbę przysiółków. zaliczają się do nich Kasperki, Pochodzita, Wołowiec, Stańcówka, Doliny, Tarliczne, Pawliczne, Kubaszczyki, Fiedorówka, Węglarze, Bączki, Czerna, Burdakówka, Krawce, Szklanówka, Piekło, Mościska, Kosytówka Berkówka, Cerla i inne. 

Wśród znanych osób pochodzących z tej miejscowości należy wymienić biegacza Janusza Krężeloka oraz biathlonistkę Magdalenę Gwizdoń.

Walorem Lalik jest niewątpliwie urokliwe położenie. Niezwykłe krajobrazy oraz liczne trasy oraz szlaki zachęcają do aktywnego wypoczynku zarówno latem jak i zimą.  

 

OSP Laliki

Boiska sportowe przy Szkole Podstawowej: znajduje się tam boisko do gry w piłkę ręczną, nożną, siatkówkę i koszykówkę, czterotorowa 60 metrowa bieżnia oraz rozbieg i zeskok do skoku w dal. 

 

Laliki w obiektywie Szymona Pytla

  Redagował: UG Milówka 2015-11-06 10:48

NdUfPA5W8NXPgl6xsyO5bBUk6u3omGLazhe_DSEDfDI

SfiRHap9jpBYTQf_dl444OGx0BLnUpSm4hMnmy6FJZQ

BJ9lpsyGE0L2Ec6gXew6dPpUy2R_wmImstYkaj0iKmc

eEZUsAPiwvj3EGwzTgfmAHUj0Iip5si87ArjtslCKq8

iXr8j4MkXMl_42eZApdMexNmpjDhsFHkfz9WkSiJwfs

EmLA1aMCr1k1AwEzf2Gbz0fjZLkDfdnVkyd2Ud8_G70

nX_Xh5OVxPVRExyTKzLyrozCHXmPold8RnwqwQ9F2Dc

VkurEegWWnZ5p8HGbVSRv5rSBeUPYcfkbSoyBmz1hIU

llU4_kSeSGUJrPAj-UNqdScAP0aQyCWmkewPAyiSQog

Sk4ZVhQHnlpgFCcfHCMJL_Z5dOjwfFH5rtRB3m6FeKI

Newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać najnowsze informacje dotyczące naszego serwisu, to dopisz adres e-mail do newslettera

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 pt. „Podbeskidzka Wyspa Jakości – profesjonale zarządzanie JST”, nr projektu POKL.05.02.01-00-060/12