Urząd Gminy Milówka
http://milowka.pl/gmina/Kamesznica.html
Drukuj grafikę : tak / nie

Kamesznica

Kamesznica leży na zachód od Milówki, na południowo – wschodnim skraju Beskidu Śląskiego i na pograniczu z Beskidem Żywieckim. Stanowi punkt wyjściowy wycieczek do źródeł Wisły i na Baranią Górę.  Początki wsi związane są z napływem na tereny ludności pasterskiej – Wołoskiej. Nazwę wsi Andrzej Komoniecki w swoim „Dziejopisie” określił następująco: „Kamesznica – iż tam bywały przedtem kamienie lśniące albo świecące się, gdzie kruszce najdowano, jako się w Złatnym pokazuje”. W wykazie wsi Państwa Żywieckiego Kamesznica pojawiła się w 1626r.

W XVII i XVIII wieku Kamesznica była ostoją beskidzkiego zbójnictwa. Jednym z najsłynniejszych zbójników był Jerzy Fiedor zwany „Proćpokiem”.  W dzisiejszych czasach, pomimo upływu ponad 200 lat od jego życia i działalności,  legenda o zbóju Proćpoku wciąż jest bardzo żywa, szczególnie wśród mieszkańców Kamesznicy. Jego imię nosi utworzone w roku 2011 Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Kamesznicy "Proćpok", które prężnie działa w zakresie rozwoju wsi jak również kultywowaniu tradycji i historii, także zbójnictwa na Żywiecczyźnie.  

Najcenniejszym zabytkiem Kamesznicy jest dworek Potockich z 1833r. zbudowany na miejscu starszego dworu Wielopolskich z 1720r. Do 1939r. był on przeznaczony na pomieszczenia dla Zarządu Lasów kamesznickich.

Kamesznica zasłynęła dzięki miejscowemu proboszczowi ks. prałatowi Władysławowi Zązlowi, który jest kapelanem Związku Podhalan i inicjatorem idei organizowania wesel bezalkoholowych.  

To urokliwa miejscowość, nie tylko ze względu na swoje położenie, ale również ciekawe miejsca, które mogą przyciągnąć turystów.

 

Widok na Kamesznicę (zdjęcia Szymon Pytel)

 

 

Szkoła Podstawowa w Kamesznicy Górnej 

Boisko sportowe przy Szole Podstawowej w Kamesznicy Górnej 

 Orlik w Kamesznicy Złatnej