BIP Milówka

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt  i  1
  • Przejdź do treści strony: Alt i 2
  • Mapa Witryny: Alt i 3
  • Wyszukiwarka: Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

A54JF488ZN9WEsDcU55kYS1e9-hp_GiSQ2alu_7y-xg

Z0zVSKDOhelO0kmmFo1qjFYTNHCGEC4xKjJCbS9nuH4

rV3Uut-zFPpNiIbAZTH49EgFM3ry1xJGTvSTlz14iMc

PWRul1sPlqtS0ASiJfNL3_uwjNQs_FwGhiaajhYMGv8

0KdjmqZNRO86PJA08pX6DZi3fmBEUPlbNs3yHa1h140

Strona główna / Gmina / O Gminie / Kamesznica

Kamesznica

Kamesznica leży na zachód od Milówki, na południowo – wschodnim skraju Beskidu Śląskiego i na pograniczu z Beskidem Żywieckim. Stanowi punkt wyjściowy wycieczek do źródeł Wisły i na Baranią Górę.  Początki wsi związane są z napływem na tereny ludności pasterskiej – Wołoskiej. Nazwę wsi Andrzej Komoniecki w swoim „Dziejopisie” określił następująco: „Kamesznica – iż tam bywały przedtem kamienie lśniące albo świecące się, gdzie kruszce najdowano, jako się w Złatnym pokazuje”. W wykazie wsi Państwa Żywieckiego Kamesznica pojawiła się w 1626r.

W XVII i XVIII wieku Kamesznica była ostoją beskidzkiego zbójnictwa. Jednym z najsłynniejszych zbójników był Jerzy Fiedor zwany „Proćpokiem”.  W dzisiejszych czasach, pomimo upływu ponad 200 lat od jego życia i działalności,  legenda o zbóju Proćpoku wciąż jest bardzo żywa, szczególnie wśród mieszkańców Kamesznicy. Jego imię nosi utworzone w roku 2011 Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Kamesznicy "Proćpok", które prężnie działa w zakresie rozwoju wsi jak również kultywowaniu tradycji i historii, także zbójnictwa na Żywiecczyźnie.  

Najcenniejszym zabytkiem Kamesznicy jest dworek Potockich z 1833r. zbudowany na miejscu starszego dworu Wielopolskich z 1720r. Do 1939r. był on przeznaczony na pomieszczenia dla Zarządu Lasów kamesznickich.

Kamesznica zasłynęła dzięki miejscowemu proboszczowi ks. prałatowi Władysławowi Zązlowi, który jest kapelanem Związku Podhalan i inicjatorem idei organizowania wesel bezalkoholowych.  

To urokliwa miejscowość, nie tylko ze względu na swoje położenie, ale również ciekawe miejsca, które mogą przyciągnąć turystów.

 

Widok na Kamesznicę (zdjęcia Szymon Pytel)

 

 

Szkoła Podstawowa w Kamesznicy Górnej 

Boisko sportowe przy Szole Podstawowej w Kamesznicy Górnej 

 Orlik w Kamesznicy Złatnej

Redagował: UG Milówka 2015-11-06 09:35

3IU8K4uyfot8hZ7H9EXdd605_S0U1AiZ6d7c0JIubyg

uHrv1JLLhV_ZZWq9yc8iuQgzndmFoRlfXZ80R_-4O0w

KH7WTfLcfI5fuhqWXwTsB6F8Qr8qQ9ScztczdOvUfKo

2AJiI-QusFMs4M2wgZnByImXtCwxnHnP0NsOrea_aAs

oBpc3OFds_0OA5LsBtkvMrLjh5XgHKduO_a6AZI6AUs

XL4xG9KRjHMiFnDvnIrBvbW-dmqVR-36YmMw_izyWeE

td7qc6X3nUBOBiK5kdGfFDlfY5kl14TZPttt7cPEDwY

2odfE1nBpNsh6n1NPv5tceUYQ_1yJJqDFCxhBdOLbpo

YVYxooCx_9LTUKAL_VFHRKbvoZphH0DFvS2DF4am-so

TyKZj7c5GNp-4vNUdOeLl40wZ5wHUeRdn-zJUnBQHmg

Newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać najnowsze informacje dotyczące naszego serwisu, to dopisz adres e-mail do newslettera

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 pt. „Podbeskidzka Wyspa Jakości – profesjonale zarządzanie JST”, nr projektu POKL.05.02.01-00-060/12