Urząd Gminy Milówka
http://milowka.pl/aktualnosci/index.html
Drukuj grafikę : tak / nie

Aktualności

Oferta edukacyjna ZSOiT w Milówce 2018-04-23, Poniedziałek

Oferta edukacyjna ZSOiT w Milówce

MTB 2018 2018-04-21, Sobota

MTB 2018

SPRAWOZDANIE 2018-04-20, Piątek

Sprawozdanie z realizacji "Programu współpracy Gminy Milówka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy...

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY 2018-04-18, Środa

Prośba o zabezpieczanie swoich nieruchomości przed samowolną ucieczką psów

INFORMACJA 2018-04-12, Czwartek

Urząd Gminy Milówka przekazuje linki do ankiet dla pracodawców oraz pracowników z niepełnosprawnościami nt. barier w dostępie do rynku pracy

Komunikat KRUS 2018-04-10, Wtorek

Nabór na bezpłatne turnusy rehabilitacyjne dla dzieci do 10 maja 2018 r.

Konkurs fotograficzny pn. „Krajobraz i przyroda województwa śląskiego” 2018-04-10, Wtorek

Konkurs fotograficzny adresowany do uczniów klas VII -- VIII szkół podstawowych oraz szkół gimnazjalnych z terenu województwa śląskiego

Spotkanie informacyjne dotyczące wymiany pieców oraz OZE 2018-04-05, Czwartek

Zapraszamy na spotkanie informacyjne w dniu 13 kwietnia 2018 roku o godzinie 17.00 w stołówce Gimnazjum w Milówce

Rozkład godzin pracy aptek na rok 2018 2018-04-03, Wtorek

Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu żywieckiego i harmonogram dyżurów całodobowych aptek na terenie M. Żywca

INFORMATOR GMINY MILÓWKA 2018-03-27, Wtorek

Uwaga !!! Nowe wydanie Informatora Gminy Milówka