BIP Milówka

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt  i  1
  • Przejdź do treści strony: Alt i 2
  • Mapa Witryny: Alt i 3
  • Wyszukiwarka: Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

hl4M7Q2D4bvMn1-HWTTfxymOAaAIbXk7R2b1ihdhPmU

0XTdXX6d3l7f6zSGKVeyylSARkYRTcb4feC7MhG038M

MSvyPGjVD1E9D-WDfPOn3F40RQHqhBKkKncIIMeTwUg

pAEXGNfBmQrjqf1-SW3qw3OeZ5FdcqzjsE84xpsi72I

2jhFQwskd2kcGFnU7Kq0LJNyCYrh_t5dnNTa8AktxhQ

Strona główna / Aktualności

Zapisz się do Masz Głos!

2019-09-16, Poniedziałek

Masz Głos! rusza z nową edycją akcji Masz Głos! Do końca września można zgłaszać się do niej przez formularz rejestracyjny. Udział w akcji jest całkowicie bezpłatny i otwarty dla osób oraz organizacji z całej Polski. Zapraszamy do akcji zaangażowanych lokalnie – zarówno tych, którzy będą stawiać pierwsze korki, jak i bardziej doświadczonych – organizacje, grupy nieformalne, rady młodzieżowe, rady seniorów, rady osiedla, szkoły, biblioteki, ośrodki kultury. Zapraszamy nowych, chętnych działać w Masz Głos i dotychczasowych uczestników!

W edycji 2019/2020 stworzyliśmy specjalny katalog przykładowych pomysłów na lokalne działanie, którymi można zainspirować się lub zaproponować własny pomysł. Nasi koordynatorzy pomogą w ułożeniu planu, nawiązaniu współpracy z pozostałymi mieszkankami, mieszkańcami, z samorządem, a przede wszystkim będą wspierać we wdrażaniu pomysłu w życie.

Jak działać lokalnie i na czym polega akcja mówimy na szkoleniach wojewódzkich, które przez cały wrzesień odbywają się we wszystkich województwach w Polsce. Szczegółowy haromonogram i formularze rejestracyjne publikujemy na stronie szkolenia wojewódzkie.

Przygotowaliśmy również materiały informacyjne i edukacyjne, związane z aktywnością lokalną i samorządem, które zawierają aktualne i przystępnie opracowane treści. Materiały można bezpłatnie pobierać ze strony biblioteka.

Dla zainteresowanych interaktywnym zdobywaniem wiedzy mamy webinaria. Najbliższe już 10 września – zapraszamy do zgłaszania się. W każdym kolejnym miesiącu będziemy proponować następne webinaria, odpowiadające na potrzeby tematyczne uczestników Masz Głos. Koordynatorzy akcji to eksperci tematów związanych z aktywnością lokalną, samorządem, prawem i z doświadczeniem trenerskim, więc ich webinaria zawsze maja praktyczny wymiar. Zastaw wszystkich webinariów jest tutaj.

Akcja Masz Głos jest ogólnopolska – działamy regionalnie, bo w każdym województwie jest koordynator/-ka, który/a może być w bezpośrednim kontakcie z uczestnikiem. Możliwe są wizyty studyjne, udział koordynatorki lub koordynatora w spotkaniach grupy mieszkańców z władzą i oczywiście wsparcie on-line (m.in. grupy Masz Głos na Facebooku, mail, What’s up, Messenger). Zobacz szczegółowy harmonogram akcji. Pierwszy bezpośredni kontakt z koordynatorem następuje do zarejestrowaniu się do akcji.

Jeśli znasz kogoś, kto może być zainteresowany udziałem w akcji, pobierz i przekaż mu ulotkę. Możesz też pobrać plakat o akcji i zawiesić w dobrze widocznym miejscu – Masz Głos jest skuteczny lokalnie!

Y9JoeumzIJj0bM2QySyECkPPSjXHB_x1jKqUKsjdAG4

WqXjwZylyz8CDRVhWNToiRoRqAfltw-HXBPX9LNh-Fk

K5Ad7Benvzt14i29dWTHIZ7ZkmEAxNlERzNSlh8A0NQ

pHxaRgFGG5zhFl4moB3tBJGtLRCZRhsY6QcWGICvKMY

422rHjtBxbfQkeWNOdGjzm3nTwb_-FVd0SorKd-CtW8

_148Wb0MOoGDdgRCQJvYAAsKIjAA_Tv_zZWZp_MEJZk

4TSBs7E_12ylPy1RYMSzbner6JK2oVOWvCVyZTwe630

UqfJFrf41Amj6X6mUtm1xFyLWWXsrVSxuRkaYDmuScI

-ArBWo74Yf5bdMQzc7urOo-hDQ6cB7WQORR765PdePk

dqpz41nQ_0heQjhHrOgf5lkXQAFtSpxmOoOCdRRAX1A

Newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać najnowsze informacje dotyczące naszego serwisu, to dopisz adres e-mail do newslettera

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 pt. „Podbeskidzka Wyspa Jakości – profesjonale zarządzanie JST”, nr projektu POKL.05.02.01-00-060/12