Urząd Gminy Milówka
http://milowka.pl/aktualnosci/index/ZMGE-rozbudowuje-siec-kanalizacyjna-o-kolejne-kilometry/idn:1764.html
Drukuj grafikę : tak / nie

Aktualności

ZMGE rozbudowuje sieć kanalizacyjną o kolejne kilometry

2019-10-21, Poniedziałek

Żywiecczyzna jest liderem w Polsce jeśli chodzi o procent skanalizowania. Sukces ten udało się osiągnąć dzięki wzorowej współpracy jedenastu gmin, które są zrzeszone w Związku Międzygminnym ds. Ekologii w Żywcu.

Projekt „Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie” jest realizowany przez Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu od 2003 roku. Dotychczas zrealizowano Fazy I i II, w wyniku których skanalizowano tereny gmin Gilowice, Jeleśnia, Koszarawa, Lipowa, Łodygowice, Milówka, Radziechowy-Wieprz, Rajcza, Ujsoły, Węgierska Górka i Żywiec. Realizacja tego projektu przyczyniła się do tego, że obecnie Żywiecczyzna jest liderem skanalizowania w skali kraju, bowiem sieć kanalizacyjna obejmuje blisko 100% terenu gmin zrzeszonych w ZMGE.

Dotychczas przeprowadzone prace znacząco poprawiły stan środowiska naturalnego na terenie powiatu żywieckiego oraz przyczyniły się do poprawy jakości wód.

Obecnie realizowana jest Faza II A Projektu „Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie”. Celem przedsięwzięcia jest  poprawa jakości środowiska poprzez rozbudowę i modernizację systemu wodno-kanalizacyjnego na terenie Żywiecczyzny. Prace, które są prowadzone w ramach Fazy II A są kontynuacją działań podjętych w ramach Fazy II Projektu i obejmują głównie dalszą rozbudowę infrastruktury kanalizacyjnej oraz likwidację tzw. „białych plam” na mapach sieci kanalizacyjnej i wodociągowej.

Na przełomie września i października bieżącego roku odbyły się spotkania z mieszkańcami miejscowości, w których obecnie prowadzone są prace – Milówka, Rajcza, Twardorzeczka, Ujsoły oraz Żywiec. Celem spotkań było przekazanie informacji w jaki sposób można wnioskować o przyłącze oraz jak wypełnić niezbędne dokumenty. Przedstawiciele ZMGE, Inżyniera Kontraktu oraz Wykonawców – firmy Wodpol sp. z o. o. oraz Przedsiębiorstwa Budownictwa Inżynieryjnego Machnik przekazali wszystkie informacje związane z procedurami oraz poinformowali o terminach rozpoczęcia i zakończenia prac. Spotkania pozwoliły również bliżej zapoznać się z kwestiami, na jakie należy zwrócić uwagę podczas prowadzenia inwestycji oraz umożliwiły mieszkańcom uzyskanie informacji oraz odpowiedzi na pytania, które ich interesowały.