BIP Milówka

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt  i  1
  • Przejdź do treści strony: Alt i 2
  • Mapa Witryny: Alt i 3
  • Wyszukiwarka: Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

hl4M7Q2D4bvMn1-HWTTfxymOAaAIbXk7R2b1ihdhPmU

0XTdXX6d3l7f6zSGKVeyylSARkYRTcb4feC7MhG038M

MSvyPGjVD1E9D-WDfPOn3F40RQHqhBKkKncIIMeTwUg

pAEXGNfBmQrjqf1-SW3qw3OeZ5FdcqzjsE84xpsi72I

2jhFQwskd2kcGFnU7Kq0LJNyCYrh_t5dnNTa8AktxhQ

Strona główna / Aktualności

ZMGE rozbudowuje sieć kanalizacyjną o kolejne kilometry

2019-10-21, Poniedziałek

Żywiecczyzna jest liderem w Polsce jeśli chodzi o procent skanalizowania. Sukces ten udało się osiągnąć dzięki wzorowej współpracy jedenastu gmin, które są zrzeszone w Związku Międzygminnym ds. Ekologii w Żywcu.

Projekt „Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie” jest realizowany przez Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu od 2003 roku. Dotychczas zrealizowano Fazy I i II, w wyniku których skanalizowano tereny gmin Gilowice, Jeleśnia, Koszarawa, Lipowa, Łodygowice, Milówka, Radziechowy-Wieprz, Rajcza, Ujsoły, Węgierska Górka i Żywiec. Realizacja tego projektu przyczyniła się do tego, że obecnie Żywiecczyzna jest liderem skanalizowania w skali kraju, bowiem sieć kanalizacyjna obejmuje blisko 100% terenu gmin zrzeszonych w ZMGE.

Dotychczas przeprowadzone prace znacząco poprawiły stan środowiska naturalnego na terenie powiatu żywieckiego oraz przyczyniły się do poprawy jakości wód.

Obecnie realizowana jest Faza II A Projektu „Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie”. Celem przedsięwzięcia jest  poprawa jakości środowiska poprzez rozbudowę i modernizację systemu wodno-kanalizacyjnego na terenie Żywiecczyzny. Prace, które są prowadzone w ramach Fazy II A są kontynuacją działań podjętych w ramach Fazy II Projektu i obejmują głównie dalszą rozbudowę infrastruktury kanalizacyjnej oraz likwidację tzw. „białych plam” na mapach sieci kanalizacyjnej i wodociągowej.

Na przełomie września i października bieżącego roku odbyły się spotkania z mieszkańcami miejscowości, w których obecnie prowadzone są prace – Milówka, Rajcza, Twardorzeczka, Ujsoły oraz Żywiec. Celem spotkań było przekazanie informacji w jaki sposób można wnioskować o przyłącze oraz jak wypełnić niezbędne dokumenty. Przedstawiciele ZMGE, Inżyniera Kontraktu oraz Wykonawców – firmy Wodpol sp. z o. o. oraz Przedsiębiorstwa Budownictwa Inżynieryjnego Machnik przekazali wszystkie informacje związane z procedurami oraz poinformowali o terminach rozpoczęcia i zakończenia prac. Spotkania pozwoliły również bliżej zapoznać się z kwestiami, na jakie należy zwrócić uwagę podczas prowadzenia inwestycji oraz umożliwiły mieszkańcom uzyskanie informacji oraz odpowiedzi na pytania, które ich interesowały.

 

Y9JoeumzIJj0bM2QySyECkPPSjXHB_x1jKqUKsjdAG4

WqXjwZylyz8CDRVhWNToiRoRqAfltw-HXBPX9LNh-Fk

K5Ad7Benvzt14i29dWTHIZ7ZkmEAxNlERzNSlh8A0NQ

pHxaRgFGG5zhFl4moB3tBJGtLRCZRhsY6QcWGICvKMY

422rHjtBxbfQkeWNOdGjzm3nTwb_-FVd0SorKd-CtW8

_148Wb0MOoGDdgRCQJvYAAsKIjAA_Tv_zZWZp_MEJZk

4TSBs7E_12ylPy1RYMSzbner6JK2oVOWvCVyZTwe630

UqfJFrf41Amj6X6mUtm1xFyLWWXsrVSxuRkaYDmuScI

-ArBWo74Yf5bdMQzc7urOo-hDQ6cB7WQORR765PdePk

dqpz41nQ_0heQjhHrOgf5lkXQAFtSpxmOoOCdRRAX1A

Newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać najnowsze informacje dotyczące naszego serwisu, to dopisz adres e-mail do newslettera

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 pt. „Podbeskidzka Wyspa Jakości – profesjonale zarządzanie JST”, nr projektu POKL.05.02.01-00-060/12