Urząd Gminy Milówka
http://milowka.pl/aktualnosci/index/Spotkanie-pt.-Realizacja-i-rozliczanie-projektow-wdrazanych-przez-Slaskie-Centrum-Przedsiebiorczosci-dedykowanych-przedsiebiorcom/idn:1738.html
Drukuj grafikę : tak / nie

Aktualności

Spotkanie pt.: „Realizacja i rozliczanie projektów wdrażanych przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości dedykowanych przedsiębiorcom”.

2019-09-03, Wtorek

Zaproszenie kierowane jest do przedsiębiorców realizujących projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 (tj. działań: 1.2., 3.2. oraz 3.3)

Organizator:
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Bielsku-Białej oraz Śląskie Centrum Przedsiębiorczości w Chorzowie


Termin i miejsce spotkania: 
Termin: 19 września 2019 r.
Godziny spotkania: 10.00-13.00
Miejsce: Lokalny Punkt Informacyjny w Bielsku-Białej, ul. Cieszyńska 367 (sala konferencyjna II piętro)


Tematyka spotkania:

  1. Wymogi i dokumenty niezbędne do podpisania umowy o dofinansowanie
  1. Składanie wniosków o płatność,
  2. Najczęściej popełniane błędy w realizacji projektu
  3. Przegląd oferty RPO WSL dla firm.

Zasady rekrutacji:
Osoby zainteresowane udziałem prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie go na adres mailowy: lpibielsko@bcp.org.pl

Warunkiem uczestnictwa będzie otrzymanie potwierdzenia drogą e-mail. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o udziale w spotkaniu decydować będzie kolejność zgłoszeń.

 

Lokalny Punkt Informacyjny w Bielsku-Białej

ul. Cieszyńska 367 (parter), 43-382 Bielsko-Biała

tel. 33 49-60-201; 33 47-50-135

lpibielsko@bcp.org.pl 

www.bcp.org.pl

 

Stowarzyszenie Bielskie Centrum Przedsiębiorczości

ul. Cieszyńska 367 (parter), 43-382 Bielsko-Biała

www.bcp.org.pl

 

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich jest czynny w dni robocze:
w poniedziałki w godz. 8:00-18:00 oraz od wtorku do piątku w godz. 8.00-16.00

 

Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich jest koordynowany przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju.

 

Informacje udzielone przez pracowników Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich nie stanowią oficjalnego stanowiska Instytucji Zarządzających, Pośredniczących i Wdrażających poszczególne Programy Operacyjne i nie mogą stanowić podstawy do formułowania jakichkolwiek roszczeń, a także nie stanowią oferty w rozumieniu prawa polskiego. Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich ani jego pracownicy nie odpowiadają za błędną interpretację udzielonych informacji, ani za następstwa czynności podjętych na ich podstawie.

 

Zachęcamy do podzielenia się Państwa opiniami dotyczącymi funkcjonowania Sieci - poprzez wysłanie e-maila na adres: mailto:monitoringpunktów@mir.gov.pl

Zasady przetwarzania przez Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich Państwa danych osobowych znajdują się  w zakładce Kontakt LPI