Urząd Gminy Milówka
http://milowka.pl/aktualnosci/index/Przedszkolak-przedszkolakowi-rowny/idn:1344.html
Drukuj grafikę : tak / nie

Aktualności

Przedszkolak przedszkolakowi równy

2017-07-31, Poniedziałek

 

Gmina Milówka realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Przedszkolak przedszkolakowi równy”.

Celem projektu jest wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Milówka dla 30 dzieci oraz zwiększenie szans edukacyjnych 25 dzieci, u których zdiagnozowano występowanie deficytów, w okresie realizacji wsparcia dla dzieci, tj. od 01.09.2017 r. do 31.08.2018 r.,oraz w okresie co najmniej dwuletnim, po zakończeniu projektu.

 

  Zadania przewidziane w projekcie:

  1. Utworzenie 10 nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Przedszkolu w Milówce oraz rozszerzenie oferty placówki o dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dzieci.
  2. Utworzenie 20 nowych miejsc wychowania przedszkolnego w SP-2 w Kamesznicy, rozszerzenie oferty placówki o dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dzieci oraz podniesienie jakości edukacji przedszkolnej poprzez doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczyciela.
  3. Realizacja dodatkowej oferty edukacyjnej i specjalistycznej umożliwiającej dziecku z niepełnosprawnościami udział w wychowaniu przedszkolnym w Przedszkolu w Milówce.

  Wskaźniki projektu:

  • Liczba miejsc wychowania przedszkolnego dofinansowanych w programie – 30,
  • Liczba dzieci objętych w ramach programu dodatkowymi zajęciami zwiększającymi ich szanse edukacyjne w edukacji – 25,
  • Liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie – 1.

 Wartość projektu – 237 745,00 zł, w tym dofinansowanie z Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Społeczny) – 202 083,25 zł.


www.mapadotacji.gov.pl

  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Powiązane pliki [ 3 ]
Formularz zgłoszeniowy.docx Formularz zgłoszeniowy.docx 17-08-22 14:36 766.9KB Formularz zgłoszeniowy.docx pobierz
Oświadczenie uczestnika projektu.doc Oświadczenie uczestnika projektu.doc 17-08-22 14:36 71.5KB Oświadczenie uczestnika projektu.doc pobierz
Regulamin rekrutacji.doc Regulamin rekrutacji.doc 17-08-22 14:37 837.5KB Regulamin rekrutacji.doc pobierz