BIP Milówka

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt  i  1
  • Przejdź do treści strony: Alt i 2
  • Mapa Witryny: Alt i 3
  • Wyszukiwarka: Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

hl4M7Q2D4bvMn1-HWTTfxymOAaAIbXk7R2b1ihdhPmU

0XTdXX6d3l7f6zSGKVeyylSARkYRTcb4feC7MhG038M

MSvyPGjVD1E9D-WDfPOn3F40RQHqhBKkKncIIMeTwUg

pAEXGNfBmQrjqf1-SW3qw3OeZ5FdcqzjsE84xpsi72I

2jhFQwskd2kcGFnU7Kq0LJNyCYrh_t5dnNTa8AktxhQ

Strona główna / Aktualności

Przedszkolak przedszkolakowi równy

2017-07-31, Poniedziałek

 

Gmina Milówka realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Przedszkolak przedszkolakowi równy”.

Celem projektu jest wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Milówka dla 30 dzieci oraz zwiększenie szans edukacyjnych 25 dzieci, u których zdiagnozowano występowanie deficytów, w okresie realizacji wsparcia dla dzieci, tj. od 01.09.2017 r. do 31.08.2018 r.,oraz w okresie co najmniej dwuletnim, po zakończeniu projektu.

 

  Zadania przewidziane w projekcie:

  1. Utworzenie 10 nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Przedszkolu w Milówce oraz rozszerzenie oferty placówki o dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dzieci.
  2. Utworzenie 20 nowych miejsc wychowania przedszkolnego w SP-2 w Kamesznicy, rozszerzenie oferty placówki o dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dzieci oraz podniesienie jakości edukacji przedszkolnej poprzez doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczyciela.
  3. Realizacja dodatkowej oferty edukacyjnej i specjalistycznej umożliwiającej dziecku z niepełnosprawnościami udział w wychowaniu przedszkolnym w Przedszkolu w Milówce.

  Wskaźniki projektu:

  • Liczba miejsc wychowania przedszkolnego dofinansowanych w programie – 30,
  • Liczba dzieci objętych w ramach programu dodatkowymi zajęciami zwiększającymi ich szanse edukacyjne w edukacji – 25,
  • Liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie – 1.

 Wartość projektu – 237 745,00 zł, w tym dofinansowanie z Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Społeczny) – 202 083,25 zł.


www.mapadotacji.gov.pl

  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Powiązane pliki [ 3 ]
Formularz zgłoszeniowy.docx Formularz zgłoszeniowy.docx 17-08-22 14:36 766.9KB Formularz zgłoszeniowy.docx pobierz
Oświadczenie uczestnika projektu.doc Oświadczenie uczestnika projektu.doc 17-08-22 14:36 71.5KB Oświadczenie uczestnika projektu.doc pobierz
Regulamin rekrutacji.doc Regulamin rekrutacji.doc 17-08-22 14:37 837.5KB Regulamin rekrutacji.doc pobierz

Y9JoeumzIJj0bM2QySyECkPPSjXHB_x1jKqUKsjdAG4

WqXjwZylyz8CDRVhWNToiRoRqAfltw-HXBPX9LNh-Fk

K5Ad7Benvzt14i29dWTHIZ7ZkmEAxNlERzNSlh8A0NQ

pHxaRgFGG5zhFl4moB3tBJGtLRCZRhsY6QcWGICvKMY

422rHjtBxbfQkeWNOdGjzm3nTwb_-FVd0SorKd-CtW8

_148Wb0MOoGDdgRCQJvYAAsKIjAA_Tv_zZWZp_MEJZk

4TSBs7E_12ylPy1RYMSzbner6JK2oVOWvCVyZTwe630

UqfJFrf41Amj6X6mUtm1xFyLWWXsrVSxuRkaYDmuScI

-ArBWo74Yf5bdMQzc7urOo-hDQ6cB7WQORR765PdePk

dqpz41nQ_0heQjhHrOgf5lkXQAFtSpxmOoOCdRRAX1A

Newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać najnowsze informacje dotyczące naszego serwisu, to dopisz adres e-mail do newslettera

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 pt. „Podbeskidzka Wyspa Jakości – profesjonale zarządzanie JST”, nr projektu POKL.05.02.01-00-060/12