BIP Milówka

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt  i  1
 • Przejdź do treści strony: Alt i 2
 • Mapa Witryny: Alt i 3
 • Wyszukiwarka: Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

hl4M7Q2D4bvMn1-HWTTfxymOAaAIbXk7R2b1ihdhPmU

0XTdXX6d3l7f6zSGKVeyylSARkYRTcb4feC7MhG038M

MSvyPGjVD1E9D-WDfPOn3F40RQHqhBKkKncIIMeTwUg

pAEXGNfBmQrjqf1-SW3qw3OeZ5FdcqzjsE84xpsi72I

2jhFQwskd2kcGFnU7Kq0LJNyCYrh_t5dnNTa8AktxhQ

Strona główna / Aktualności

Obowiązkowa ewidencja zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków

2019-07-01, Poniedziałek

Wójt Gminy Milówka informuje, że zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454), gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3b) cytowanej ustawy właściciele nieruchomości na terenie Gminy Milówka zobowiązani są do wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy na nieczystości ciekłe lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych
w przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona oraz pozbywania się nieczystości ciekłych w sposób zgodny z przepisami ustawy i przepisami odrębnymi.

Zgodnie z art. 6 ust 1 cytowanej ustawy właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych są obowiązani do udokumentowania
w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, poprzez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi. Informujemy, iż osoby które nie mają jeszcze podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych powinny to uczynić niezwłocznie.

W związku z powyższym zwracamy się do właścicieli nieruchomości na terenie gminy Milówka o wypełnienie druku zgłoszenia posiadanego zbiornika bezodpływowego lub przydomowej oczyszczalni ścieków i dostarczenie do Urzędu Gminy Milówka, pok. 18 - Referat Inwestycji i Rozwoju Gminy – Ochrona Środowiska lub pocztą elektroniczną: rolnictwo@milowka.com.pl w terminie do 30 września 2019 r.

Druki zgłoszenia dostępne są w załączeniu lub w Urzędzie Gminy Milówka, pok.
nr 18 – Referaty Inwestycji i Rozwoju Gminy – Ochrona Środowiska.

Wykaz podmiotów prowadzących działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych z terenu gminy Milówka:

 1. Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Milówce, ul. Jana Kazimierza 123, 34-360 Milówka, tel. 33 8637 190 wew. 21.
 2. Beskid – Ekosystem Sp. z o.o., ul. Graniczna 1, 34-350 Węgierska Górka,
   tel. 33 8640 223.
 3. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Żywcu,
   ul. Bracka 66, 34-300 Żywiec, tel. 33 8606 300.
 4. SANIT TRANS Sp. z o.o., 43-392 Międzyrzecze Górne 383, tel. 33 8157 974.
 5. TOI TOI Polska Sp. z o.o., ul. Płochocińska 29, 03-044 Warszawa,
  tel. 22 6145 978.
 6. WC SERWIS ŚLĄSK Sp. z o.o., ul. Pod Borem 10, 41-808 Zabrze,
  tel. 32 2784 531.


  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Powiązane pliki [ 1 ]
WNIOSEK - ZGŁOSZENIE DO EWIDENCJI ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH lub PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW.pdf WNIOSEK - ZGŁOSZENIE DO EWIDENCJI ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH lub PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW.pdf 19-07-01 10:26 414.76KB WNIOSEK - ZGŁOSZENIE DO EWIDENCJI ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH lub PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW.pdf pobierz

Y9JoeumzIJj0bM2QySyECkPPSjXHB_x1jKqUKsjdAG4

WqXjwZylyz8CDRVhWNToiRoRqAfltw-HXBPX9LNh-Fk

K5Ad7Benvzt14i29dWTHIZ7ZkmEAxNlERzNSlh8A0NQ

pHxaRgFGG5zhFl4moB3tBJGtLRCZRhsY6QcWGICvKMY

422rHjtBxbfQkeWNOdGjzm3nTwb_-FVd0SorKd-CtW8

_148Wb0MOoGDdgRCQJvYAAsKIjAA_Tv_zZWZp_MEJZk

4TSBs7E_12ylPy1RYMSzbner6JK2oVOWvCVyZTwe630

UqfJFrf41Amj6X6mUtm1xFyLWWXsrVSxuRkaYDmuScI

-ArBWo74Yf5bdMQzc7urOo-hDQ6cB7WQORR765PdePk

dqpz41nQ_0heQjhHrOgf5lkXQAFtSpxmOoOCdRRAX1A

Newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać najnowsze informacje dotyczące naszego serwisu, to dopisz adres e-mail do newslettera

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 pt. „Podbeskidzka Wyspa Jakości – profesjonale zarządzanie JST”, nr projektu POKL.05.02.01-00-060/12