Urząd Gminy Milówka
http://milowka.pl/aktualnosci/index/Nabor-wnioskow-w-ramach-realizacji-Programu-Rozwoju-Obszarow-Wiejskich-na-lata-2014-2020/idn:1279.html
Drukuj grafikę : tak / nie

Aktualności

Nabór wniosków w ramach realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

2017-03-15, Środa

Informujemy, iż rozpoczynamy nabór wniosków wskazanych w Strategii Rozwoju Lokalnego w ramach realizacji „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Wnioski można składać od 28 marca do 12 kwietnia w siedzibie Stowarzyszenia – Lokalna Grupa Działania Żywiecki Raj, w Łodygowicach. Więcej informacji na stronie internetowej www.zywieckiraj.pl

Natomiast wnioski na Podejmowanie działalności gospodarczej, będzie można składać  od 25 kwietnia do 10 maja 2017 roku.

 Ogłoszenia o naborach z poszczególnych zakresów znajdują się poniżej:

 Rozwijanie działalności gospodarczej:

http://www.zywieckiraj.pl/konkursy2/ogloszenia/122-ogloszenie-o-naborze-nr-2-2017

 

Budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej:

http://www.zywieckiraj.pl/konkursy2/ogloszenia/121-ogloszenie-o-naborze-nr-1-2017