Urząd Gminy Milówka
http://milowka.pl/aktualnosci/index/Lokalny-Punkt-Informacyjny-Funduszy-Europejskich-w-Bielsku-Bialej-zaprasza-na-spotkanie/idn:1391.html
Drukuj grafikę : tak / nie

Aktualności

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Bielsku-Białej zaprasza na spotkanie

2017-10-12, Czwartek

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Bielsku-Białej zaprasza na spotkanie „Wsparcie na podnoszenie kwalifikacji przedsiębiorców i ich pracowników”

Termin i miejsce :

Termin: 19 październik 2017r.
Godziny spotkania: 10.00-13.00
Miejsce: Lokalny Punkt Informacyjny w Bielsku-Białej, ul. Cieszyńska 367 (sala szkoleniowa - II p.)


Tematyka:

Tematyka spotkania skupia się na wsparciu szkoleniowym w ramach usług rozwojowych (Poddziałania 8.2.3 Regionalnego Programu Operacyjnego WSL) – omówione zostaną m.in.:

- główne założenia Podmiotowego Systemu Finansowania usług rozwojowych (szkolenia, studia podyplomowe, mentoring i coaching, doradztwo, e-learning) i możliwości ich dofinansowania (dofinansowanie do 80% wartości usługi rozwojowej)

- koncepcja i funkcjonalność Bazy Usług Rozwojowych

- procedura wnioskowania, rozliczenie usług rozwojowych oraz monitoring realizacji wsparcia

Informacje o innych możliwościach pozyskania dofinansowania na podnoszenie kwalifikacji przez osoby zatrudnione.


Zasady rekrutacji:

Osoby zainteresowane udziałem proszone są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego ( formularz dostępny na stronie bcp.org.pl w zakładce Aktualności LPI) i przesłanie go na następujący adres mailowy: lpibielsko@bcp.org.pl

Warunkiem uczestnictwa będzie otrzymanie potwierdzenia drogą e-mail.

Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc o udziale w spotkaniu decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Więcej informacji i formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie: http://www.bcp.org.pl/lpi-aktualnosci/248-bur

Udział w szkoleniu jest BEZPŁATNY

Kontakt:

Romana Skalna , tel. 33 49-60-201, 33 47-50-135  e-mail: lpibielsko@bcp.org.pl