BIP Milówka

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt  i  1
  • Przejdź do treści strony: Alt i 2
  • Mapa Witryny: Alt i 3
  • Wyszukiwarka: Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

hl4M7Q2D4bvMn1-HWTTfxymOAaAIbXk7R2b1ihdhPmU

0XTdXX6d3l7f6zSGKVeyylSARkYRTcb4feC7MhG038M

MSvyPGjVD1E9D-WDfPOn3F40RQHqhBKkKncIIMeTwUg

pAEXGNfBmQrjqf1-SW3qw3OeZ5FdcqzjsE84xpsi72I

2jhFQwskd2kcGFnU7Kq0LJNyCYrh_t5dnNTa8AktxhQ

Strona główna / Aktualności

KONSULTACJE SPOŁECZNE

2019-04-15, Poniedziałek

Wójt Gminy Milówka ogłasza konsultacje społeczne mające na celu uzyskanie opinii mieszkańców Gminy Milówka dotyczących adaptacji budynku byłego przedszkola
w Milówce przy ulicy Dworcowej 5 na bibliotekę wraz z czytelnią multimedialną.Termin przeprowadzenia konsultacji: 15.04.2019 - 23.04.2019r.


Celem konsultacji jest zebranie opinii mieszkańców Gminy Milówka dotyczących adaptacji budynku byłego przedszkola w       
Milówce przy ulicy Dworcowej 5 na bibliotekę wraz z czytelnią multimedialną.


Konsultacje będą prowadzone w formie elektronicznej lub w formie papierowej za pomocą formularza uwag dostępnego na stronie internetowej www.milowka.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Milówka w zakładce „Konsultacje Społeczne”, w Sekretariacie Urzędu Gminy Milówka – pok. 9 oraz w Gminnej Bibliotece Publicznej w Milówce (budynek Gminnego Ośrodka Kultury w Milówce, ul. Dworcowa 1).


Wypełnione formularze uwag należy składać w Urzędzie Gminy Milówka lub w Gminnej Bibliotece Publicznej w Milówce w jednym z następujących sposobów:

  • złożyć na dzienniku podawczym Urzędu Gminy Milówka,
  • przekazać pracownikowi Gminnej Biblioteki Publicznej w Milówce,
  • przesłać pocztą tradycyjną na adres Urzędu,
  • przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: fundusze@milowka.com.pl

W terminie 14 dni od zakończenia konsultacji Wójt Gminy Milówka poda do publicznej wiadomości wyniki przeprowadzonych konsultacji wraz z uzasadnieniem przez zamieszczenie na stronie internetowej gminy, tablicy ogłoszeń oraz Biuletynie Informacji Publicznej. Wyniki konsultacji społecznych nie są wiążące dla organów gminy podejmujących rozstrzygnięcie w sprawie objętej konsultacjami.


 

Konsultacje są ważne bez względu na ilość mieszkańców w nich uczestniczących. Nie przedstawienie opinii we wskazanym terminie oznacza rezygnację z prawa do jej wyrażenia.ANKIETA DO POBRANIA:

  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Powiązane pliki [ 3 ]
Ankieta GBP w Milówce.doc Ankieta GBP w Milówce.doc 19-04-15 13:27 34.5KB Ankieta GBP w Milówce.doc pobierz
Ankieta GBP w Milówce.pdf Ankieta GBP w Milówce.pdf 19-04-15 13:28 250.06KB Ankieta GBP w Milówce.pdf pobierz
Ogłoszenie GBP w Milówce.pdf Ogłoszenie GBP w Milówce.pdf 19-04-15 13:28 106.17KB Ogłoszenie GBP w Milówce.pdf pobierz

Y9JoeumzIJj0bM2QySyECkPPSjXHB_x1jKqUKsjdAG4

WqXjwZylyz8CDRVhWNToiRoRqAfltw-HXBPX9LNh-Fk

K5Ad7Benvzt14i29dWTHIZ7ZkmEAxNlERzNSlh8A0NQ

pHxaRgFGG5zhFl4moB3tBJGtLRCZRhsY6QcWGICvKMY

422rHjtBxbfQkeWNOdGjzm3nTwb_-FVd0SorKd-CtW8

_148Wb0MOoGDdgRCQJvYAAsKIjAA_Tv_zZWZp_MEJZk

4TSBs7E_12ylPy1RYMSzbner6JK2oVOWvCVyZTwe630

UqfJFrf41Amj6X6mUtm1xFyLWWXsrVSxuRkaYDmuScI

-ArBWo74Yf5bdMQzc7urOo-hDQ6cB7WQORR765PdePk

dqpz41nQ_0heQjhHrOgf5lkXQAFtSpxmOoOCdRRAX1A

Newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać najnowsze informacje dotyczące naszego serwisu, to dopisz adres e-mail do newslettera

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 pt. „Podbeskidzka Wyspa Jakości – profesjonale zarządzanie JST”, nr projektu POKL.05.02.01-00-060/12