Urząd Gminy Milówka
http://milowka.pl/aktualnosci/index/KOMUNIKAT/idn:1842.html
Drukuj grafikę : tak / nie

Aktualności

KOMUNIKAT

2020-03-17, Wtorek

KOMUNIKAT

z Zespołu Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Żywcu 

W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi skierowania na kwarantannę 14-dniową osób przybywających zza granicy (dotyczy osób, które nie chcą odbywać kwarantanny domowej) po konsultacji z dyrektorem Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego informuję, że na prośbę zainteresowanego do ośrodka kwarantannowego kieruje Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego.

PODAJĘ NR TELEFONU: 32 20 77 101.

Do miejsca kwarantanny zainteresowany musi dostać się własnym środkiem transportu.

Organizacja środka transportu przez Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego dotyczy osób, które otrzymały decyzję kwarantannową z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.