Urząd Gminy Milówka
http://milowka.pl/aktualnosci/index/INFORMACJA/idn:1496.html
Drukuj grafikę : tak / nie

Aktualności

INFORMACJA

2018-04-12, Czwartek

Urząd Gminy Milówka przekazuje linki do ankiet dla pracodawców oraz pracowników (potencjalnych pracowników) z niepełnosprawnościami nt. barier w dostępie do rynku pracy i zatrudnienia.

O rozpowszechnienie przedmiotowej informacji w środowiskach jednostek samorządu, organizacji pozarządowych, zakładów aktywizacji zawodowej i zakładów pracy chronionej poprosił Oddział  Śląski PFRON, partner Centralnego Instytutu Ochrony Pracy w projekcie zatytułowanym: " Wypracowanie i upowszechnianie, we współpracy z partnerem społecznym modelu wsparcia osób niepełnosprawnych w środowisku pracy."

Ankiety należy wypełnić i przesłać poprzez stronę internetową.

Ankieta dla pracodawców:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeVLxfDK6EvZt3AjYyyMKBlIqZeXq6d6jTccrqqPjYPvZgPOg/viewform

Ankieta dla osób z niepełnosprawnością - pracowników, potencjalnych pracowników: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSczSu49xNjWypXJWW_uksplVgNO2IZpzz2P72d4F0DWy96vMw/viewform?c=0&w=1